Παράταση αποστολής προτάσεων νέου αναπτυξιακού νόμου

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

7 Σεπτέμβριος 2015
Taxheaven.gr

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


7 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση αποστολής προτάσεων νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) ενημερώνει ότι διατηρείται σε ισχύ η διαδικασία αποστολής προτάσεων για τον επικείμενο νέο αναπτυξιακό-επενδυτικό νόμο. Αναμένουμε τις προτάσεις σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Λόγω των ειδικών περιστάσεων, η προθεσμία αποστολής παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την άμεση ανταπόκρισή σας.