Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα παρτίδα εκκαθαριστικών

2 Ιούλιου 2007 Σχόλια
Νέα παρτίδα εκκαθαριστικών
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ταχυδρομήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών άλλα 405.121 εκκαθαριστικά σημειώματα (7η αποστολή) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2007..

 Νέα παρτίδα εκκαθαριστικών

Ταχυδρομήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών άλλα 405.121 εκκαθαριστικά σημειώματα (7η αποστολή) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2007..

  Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 7η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
120.401
29,72
2.959.814.102
214.530.496
98.314
81,66
Πιστωτικές
99.946
24,67
 
1.867.438.216
-52.373.321
82.856
82,90
Μηδενικές
184.774
45,61
1.382.862.858
0
163.750
88,62
ΣΥΝΟΛΟ
405.121
100,00
6.210.115.176
162.157.175
344.920
85,14


 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 405.121 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 344.920 δηλαδή ποσοστό 85,14% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 425.901 δηλώσεων εκ των οποίων 20.487 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 405.414 μέσω των Δ.Ο.Υ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 7η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
721.024
30,15
17.222.331.013
1.338.978.544
614.405
85,21
Πιστωτικές
616.501
25,78
11.848.243.392
-403.842.017
535.275
86,82
Μηδενικές
1.054.079
44,07
7.593.919.538
0
953.517
90,46
ΣΥΝΟΛΟ
2.391.604
100,00
36.664.493.943
935.136.527
2.103.197
87,94


 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 2.391.604 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.103.197 δηλαδή ποσοστό 87,94% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης