Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Εφορία καλεί 4.500 επιχειρήσεις

27 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η καθίζηση των φορολογικών εσόδων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαϊου «φέρνει» για μια ακόμη φορά «φοροκυνηγητό» στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων σχεδιάζει να στείλει επιστολή σε όλες τις επιχειρήσεις (υπολογίζονται σε 4.500 περίπου) που έχουν προσωπικό από 50 άτομα και άνω με την οποία θα τους ζητάει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον ισολογισμό της χρήσης 2006
Η Εφορία καλεί 4.500 επιχειρήσεις


Η καθίζηση των φορολογικών εσόδων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαϊου «φέρνει» για μια ακόμη φορά «φοροκυνηγητό» στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων σχεδιάζει να στείλει επιστολή σε όλες τις επιχειρήσεις (υπολογίζονται σε 4.500 περίπου) που έχουν προσωπικό από 50 άτομα και άνω με την οποία θα τους ζητάει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον ισολογισμό της χρήσης 2006 για να σταθμιστούν τα κριτήρια επικινδυνότητας ή για την ακρίβεια, αν πληρούν τα κριτήρια περί φοροδιαφυγής, για να τις ελέγξουν! Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που αποτυπώνονται στον ισολογισμό τους, θα αποτελέσουν τον «μπούσουλα» για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Προτεραιότητα
Οι ελεγκτές της ΥΠΕΕ θα επικεντρωθούν στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία, ενώ άλλα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν αποτελούν το μέγεθος της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριοτήτων, τo ύψος των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών, η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ, η ύπαρξη παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή ΦΠΑ και οι συχνές μεταβολές δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, τα στοιχεία του ισολογισμού κάθε μεγάλης επιχείρησης θα εισαχθούν στο πρόγραμμα RegData μέσω του οποίου γίνεται η επεξεργασία και περαιτέρω αξιοποίηση των ετησίων δεδομένων των επιχειρήσεων, από τα υποσυστήματα Μητρώου, Φ.Π.Α. και εισοδήματος του TAXIS.

Με βάση τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και σε συνδυασμό και με τα στοιχεία του TAXIS (Μητρώου, Κ.Β.Σ., Εισοδήματος και Φ.Π.Α.) κάθε περιφερειακή διεύθυνση της ΥΠΕΕ θα προγραμματίσει το ελεγκτικό σχέδιο δράσης.

Όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, η επιλογή των υποψηφίων προς έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων θα διενεργείται αφού συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και συγκεκριμένα τα φορολογικά δεδομένα που αποτυπώνονται στους ισολογισμούς, οι στατιστικές αναλύσεις του Taxis, τα αποτελέσματα προγενέστερων ελέγχων καθώς και τα διάφορα κριτήρια «επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή».

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η αποφυγή πολλαπλών ελέγχων των ίδιων επιχειρήσεων και ο έλεγχος κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργούν

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης