Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Πρόωρη αποχώρηση υπαλλήλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

25 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Πρόωρη αποχώρηση υπαλλήλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών». Η εγκύκλιος εστάλη προς όλα τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες των Υπουργείων, τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Πρόωρη αποχώρηση υπαλλήλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Πρόωρη αποχώρηση υπαλλήλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών». Η εγκύκλιος εστάλη προς όλα τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες των Υπουργείων, τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: Πρόωρη αποχώρηση υπαλλήλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Ενόψει των δυσμενών καιρικών και της αναμενόμενης περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών θερμοκρασιών κατά το επόμενο διήμερο, καλούνται οι υπηρεσίες να φροντίσουν για την αποχώρηση του προσωπικού τους την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 την 12η μεσημβρινή ώρα, πλην των Γενικών Διευθυντών οι οποίοι θα παραμείνουν ως το τέλος του κανονικού ωραρίου.

Είναι προφανές οι το ανωτέρω μέτρο δεν ισχύει για τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες οφείλουν βάσει ειδικών διατάξεων και συνθηκών εργασίας να λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (π.χ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα).
Παρακαλούμε να ενημερωθεί όλο το προσωπικό που θα αποχωρήσει κατά τα ανωτέρω, να φροντίσει απαραιτήτως για το κλείσιμο των φώτων και όλων των κλιματιστικών συσκευών. Οι Γενικοί Διευθυντές, όσο και οι άμεσοι προϊστάμενοι του προσωπικού θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω.
Οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμέσως την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. Επίσης η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. παρακαλείται να κοινοποιήσει επίσης αμέσως την εγκύκλιο αυτή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α? και β? βαθμού, καθώς και στα Επαρχεία της Χώρας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης