Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενεργοποιείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος

25 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • TO «πράσινο φως» για χρηματοδοτήσεις 699 εκατ. ευρώ και υψηλά κίνητρα επενδύσεων, μέσω της ενεργοποίησης του αναθεωρημένου επενδυτικού νόμου, αναμένεται να δώσει μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Οικονομίας.
Ενεργοποιείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος

TO «πράσινο φως» για χρηματοδοτήσεις 699 εκατ. ευρώ και υψηλά κίνητρα επενδύσεων, μέσω της ενεργοποίησης του αναθεωρημένου επενδυτικού νόμου, αναμένεται να δώσει μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Οικονομίας.

Αλλα 100 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στα 499 εκατ. που θα διατεθούν μέσω του Δ κύκλου ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου και των υπηρεσιών με την αυριανή υπογραφή της συνθήκης για τη σύσταση και λειτουργία του ειδικού ταμείου χρηματοδοτήσεων για ΜΜΕ με την ονομασία JEREMIE.

Το συγκεκριμένο ταμείο «ανακυκλούμενης πίστωσης» θα διαχειρίζεται πόρους που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους. Τα χρήματα αυτά θα προστίθενται στην ίδια συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων.

Η διαφορά του με τις χρηματοδοτήσεις των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων θα είναι ότι η ενίσχυση σε ό,τι αφορά το μερίδιο στο οποίο θα συμμετέχει η ΕΤΕπ θα αποτελεί χαμηλότοκο ή άτοκο δάνειο με αρχική περίοδο χάριτος πέντε χρόνια, το οποίο όμως θα πρέπει να αποπληρωθεί σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι το ταμείο θα έχει πάντα διαθέσιμα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο στο άμεσο αλλά και στο απώτερο μέλλον, όταν πια η Ελλάδα δεν θα ευεργετείται από μεγάλα σε ύψος κοινοτικά πλαίσια στήριξης.

Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί πρωτοβουλία της ίδιας της επιτρόπου αρμόδιας για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Ντανούτε Χούμπνερ, η οποία βρήκε πρόσφορο έδαφος στη βούληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να επεκτείνει τις χρηματοδοτήσεις της πέραν των βασικών υποδομών των χωρών μελών της Ε.Ε. Θα υλοποιηθεί δε σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που θα αναλάβει το ρόλο του ενδιαμέσου ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΤΕπ.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που ενδιαφέρθηκαν για τη σύσταση ενός τέτοιου ταμείου. Στην κατεύθυνση αυτή είχε υπογραφεί από τον περασμένο Οκτώβριο, μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και της διοίκησης της Τράπεζας, ένα μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης.

Αύριο, με την ευκαιρία της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ ΚΠΣ που θα γίνει σε ξενοδοχείο της Αθήνας, θα υπογραφεί και η τελική σύμβαση για τη σύσταση και τη λειτουργία του ταμείου με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατ. ευρώ, μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕπ.

Δ κύκλος

Αύριο θα γίνει και η επίσημη έναρξη του Δ κύκλου ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 499 εκατ. ευρώ, με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός του ότι είναι οι πρώτες χρηματοδοτήσεις που απευθύνονται σε εμπόριο και υπηρεσίες από την Γ προγραμματική περίοδο.

Το πρώτο από αυτά είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν θα καλυφθούν με υπερδέσμευση πόρων από τα ΠΕΠ, αφού δεν υπάρχουν δεσμευμένα κεφάλαια στους χρηματοδοτικούς πίνακες του ΓΚΠΣ.

¶λλωστε ούτε και τα περίπου 500 εκατ. ευρώ που δόθηκαν τελικά (ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 320 εκατ. ευρώ) για τον Γ κύκλο ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και τον τουρισμό, δεν υπήρχαν δεσμευμένα το 2004. Προέκυψαν από τη μερική αναθεώρηση των κονδυλίων του Γ ΚΠΣ το 2005 και τη συνολική αναθεώρηση του 2006.

Το δεύτερο ιδιαίτερο στοιχείο του Δ κύκλου είναι ότι θα αποτελέσει μια άτυπη «γέφυρα» κονδυλίων ενισχύσεων μεταξύ του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το περιθώριο αυτό δίνει το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά δίνονται πέραν του αρχικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι όποιες επενδυτικές προτάσεις υλοποιηθούν μέχρι και τις αρχές του 2009 θα απορροφήσουν κονδύλια του Γ ΚΠΣ, ενώ οι υπόλοιπες θα απορροφήσουν χρήματα του ΕΣΠΑ.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μάλιστα φαίνεται ότι δίνεται έμφαση σε μεσαίες επιχειρήσεις (μικρές με τα ευρωπαϊκά δεδομένα) οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν βάζοντας για τις ζώνες Α και Β ως κατώτατο όριο ενισχυόμενης τα 30.000 ευρώ.

Αναπτυξιακός νόμος

Η ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να αρχίσει εντός της εβδομάδας. Οι υπουργικές αποφάσεις για την ένταση ενισχύσεων ανά περιοχή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των προτάσεων, την καταβολή της ιδίας συμμετοχής του 25% και της είσπραξης της προκαταβολής, αναμένεται να εκδοθούν μέσα στην εβδομάδα.

Η καθυστέρηση ενεργοποίησης οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2006 κατατέθηκε σωρεία επενδυτικών προτάσεων που θα έπρεπε να αξιολογηθούν πριν ξεκινήσει η κατάθεση νέων προτάσεων για ένταξη του αναθεωρημένου επενδυτικού νόμου που ισχύει από 1.1.2007.

Ο δεύτερος λόγος είναι οι μεγάλες διαφορές (από 3 έως και 7 εκατοστιαίες μονάδες) στην ανώτατη ένταση ενισχύσεων ακόμη και σε γειτονικούς νομούς. Οι διαφορές αυτές προέκυψαν με την εφαρμογή των κριτηρίων για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του ποσοστού ανεργίας αλλά και της γεωγραφικής θέσης κάθε νομού, όπως προέβλεπε και ο ευρωπαϊκός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων.

Η λύση φαίνεται να βρέθηκε με οριζόντιες (ίδιες σε όλη την χώρα) ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δημιουργούνται ή μεταφέρονται σε ΒΙΠΕ και με επενδύσεις για την καινοτομία και την πληροφορική.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι και τις 9 Μαρτίου, για την ένταξη στα κίνητρα του 3299/04 είχαν εγκριθεί συνολικά 2.907 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.520 εκατ. ευρώ, η υλοποίηση των οποίων αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση ύψους 2.330 εκατ. ευρώ.

Με τη λειτουργία του αναθεωρημένου αναπτυξιακού νόμου αναμένεται νέο κύμα επενδύσεων, δεδομένου ότι και το ανώτερο ποσοστό ενισχύσεων αυξήθηκε στο 60% από 55%. Επίσης, το ύψος της προκαταβολής έφτασε το 50%, ενώ δίνεται επίσης η δυνατότητα έναρξης υλοποίησης της επένδυσης με την έγκριση επιλεξιμότητας των δαπανών, η οποία θα ολοκληρώνεται μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες.
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης