Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eγκύκλιος Σ.Ε.Π.Ε 2007 - Θερμική καταπόνηση. (ΔΤ-2007-06-20-02)

21 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γ. Γιακουμάτος με αφορμή την πρόβλεψη της Ε.Μ.Υ. για επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας τις προσεχείς ημέρες , εφιστά την προσοχή όλων των εμπλεκόμενων (υπηρεσίες του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, εργοδότες, Ιατροί Εργασίας, Τεχνικοί Ασφαλείας, εργαζόμενοι) σχετικά με την τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από υψηλές θερμοκρασίες.

Η εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση των μέτρων και την προστασία της υγείας για την ασφάλεια των εργαζομένων από θερμική καταπόνηση.

20/Ιουν/2007
Μέτρα για τον καύσωνα (ΔΤ-2007-06-20-01).
Ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος με αφορμή τον καύσωνα εδόθη εντολή στο Σ.Ε.Π.Ε για αυστηρούς ελέγχους με την εγκύκλιο 10324/19-06-2007.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου


Τετάρτη 20.06.2007

Ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γ. Γιακουμάτος με αφορμή την πρόβλεψη της Ε.Μ.Υ. για επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας τις προσεχείς ημέρες , εφιστά την προσοχή όλων των εμπλεκόμενων (υπηρεσίες του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, εργοδότες, Ιατροί Εργασίας, Τεχνικοί Ασφαλείας, εργαζόμενοι) σχετικά με την τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από υψηλές θερμοκρασίες.


Ειδικότερα ο κ. Υφυπουργός τονίζει την αναγκαιότητα να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει η κάθε επιχείρηση, με στόχο τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, όπως αυτά καθορίζονται με την υπ. αριθμ.: 10324/19-06-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου (Σ.Ε.Π.Ε.).


Η σύνταξη του σχεδίου γίνεται με ευθύνη του εργοδότη σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας, το Γιατρό Εργασίας και τη Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
Κατά την εκπόνηση του σχεδίου λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις ομάδες εργαζομένων με προβλήματα υγείας (ομάδες υψηλού κινδύνου) καθώς επίσης και για τους εργαζομένους που συμμετέχουν σε υπαίθριες εργασίες.


Επίσης βάσει της οικείας Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων & Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή.
Τέλος από πλευράς Υπουργείου, έχει δοθεί εντολή στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε (ΚΕ.Π.Ε.Κ. κ.λ.π.) για εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη.
Επισυνάπτεται και η εγκύκλιος.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης