Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου η εβδομαδιαία ανασκόπηση 10-8-2015 έως 16-8-2015

Χρόνια πολλά σε όλους.


Όπως αναφέραμε και στο τελευταίο σχόλιο της Δευτέρας, η αγαπημένη σας στήλη θα επανέλθει στις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω διακοπών.


Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σας λείψει η ενημέρωση. "Αντί Σχολίου" λοιπόν, σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος που πέρασε, χωρίς τους δικούς μας σχολιασμούς.
 

---

Για να είστε ενημερωμένοι με όλες τις σημαντικές μεταβολές των τελευταίων μηνών δείτε το σχετικό άρθρο που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Δώστε προσοχή στις νέες επισημάνσεις του άρθρου γιατί υπάρχουν σημαντικές μεταβολές μετά την ψήφιση του νόμου  4336/2015

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, το ΦΠΑ, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις των τελευταίων μηνών.

Στο ανωτέρω άρθρο έχουν συμπεριληφθεί φυσικά και οι αλλαγές που έχει επιφέρει το νέο μνημόνιο (ν.4336/2015)

 

"3 μνημόνιο" - νόμος 4336/2015

Δείτε τον νόμο εδώ - ΝOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Δείτε επίσης πως κωδικοποιούνται όλοι οι νόμοι που αναφέρονται στον νόμο 4336/2015 (και είναι αρκετοί δυστυχώς) - Taxheaven - Άμεση ενημέρωση - Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση - Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4336/2015


Ενδεικτικά οι σημαντικότερες αλλαγές (ενημερωμένες με τις διατάξεις του νόμου μετά την ψήφισή του) που φέρνει το νέο μνημόνιο (νόμος 4336/2015)


Δείτε επίσης τι ακολούθησε στο eurogroup μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015

 

 

 

Capital controls

 

 

Φοροδιαφυγή

 

Δηλώσεις εισοδήματος

 

Δ. Μαρδάς

 

Κτηματολόγιο

 

Ανεργία

 

Λοιπές ειδήσεις

 

 

Σημαντικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν την εβδομάδα που πέρασε.

 

Αποφάσεις ΣΛΟΤ

 


  1. Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 850 ΕΞ 27.7.2015 - Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης

  2. Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 82 ΕΞ 18.5.2015 - Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972

  3. Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 198 ΕΞ 18.6.2015 - Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό

  4. Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 667 ΕΞ 18.6.2015 - Αγορά οικοπέδων

 

Φορολογικές αποφάσεις

 

α) Οι συνέπειες της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

Το Υποικ. με εγκύκλιο του κοινοποιεί γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία αφορά τις συνέπειες της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου. Δείτε την απόφαση εδώ ΠΟΛ.1175/7.8.2015 Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 341/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ αναφορικά με τις συνέπειες της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτου

 

β) Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015/6.8.2015 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013

 

Με την παραπάνω απόφαση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α. Για τα μερίσματα που εισπράττουν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 68, καθόσον σε καμία περίπτωση τα υπόψη νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην έννοια της εταιρείας και ως εκ τούτου, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, συμψηφιζομένου μόνο του παρακρατηθέντος φόρου.

Επομένως, τα υπόψη νομικά πρόσωπα όταν θα συμπληρώνουν τους πίνακες 3 Α1α, 3 Α1β, 3 Α1δ και 3 Α1ε του εντύπου Ν, κατά περίπτωση, ως ακαθάριστο ποσό θα καταχωρούν το μικτό ποσό με την προσθήκη μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, συμπληρώνοντας παράλληλα το αντίστοιχο πεδίο του παρακρατηθέντος φόρου.

β. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για ακίνητα από τα οποία δεν αποκτούν εισόδημα (π.χ. κενά) και δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν θεωρούνται, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συνάγεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από το μηδενικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 39. Αποτέλεσμα της έκπτωσης των ως άνω δαπανών είναι ότι δημιουργείται ζημία μεταφερόμενη φορολογικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των υπόψη νομικών προσώπων από οποιαδήποτε πηγή εσόδων και αν προέρχονται αυτά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δαπάνες που αφορούν ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

γ. Τέλος διευκρινίζεται, ότι κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα (π.χ δαπάνη για ηλεκτρισμό ή για νερό, κ.λ.π.).

 

γ) Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των Ν.Δ. 1297/1972 και Ν. 2166/1993

- Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ 2015/7.8.2015 Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των Ν.Δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993

 

Με την απόφαση αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στην περίπτωση μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι μεγαλύτερου των 24 μηνών (ΠΟΛ.1131/9.5.1995 εγκύκλιος), γιατί διαφορετικά οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα μέσω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσής του να αναβάλλουν επ' αόριστον τη φορολογία των κερδών που προκύπτουν από πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (σχετ. το αριθ. 1014009/10210/Β0012/20.02.2009 έγγραφό μας), καθόσον όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας. Δεδομένου ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, ήτοι από 01.01.2014 και μετά, δεν επιτρέπονται οι υπερδωδεκάμηνες χρήσεις, σε περίπτωση μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού πρέπει να γίνει το πολύ εντός ενός έτους (δωδεκάμηνο ή υποδωδεκάμηνο φορολογικό έτος, κατά περίπτωση).

- Σε περίπτωση συγχώνευσης με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν δηλώσεις μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, χωρίς δηλαδή να τίθεται θέμα αναβολής της φορολόγησης των κερδών τους από πράξεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου οργάνου των συγχωνευομένων εταιρειών (προσωρινός μη φορολογικός ισολογισμός) μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης (χορήγηση ΑΡΜΑΕ), προκύπτει ότι δεν υφίσταται κανένας περιορισμός για το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

 

δ) Διευκρινίσεις από την ΓΓΔΕ για την παρακράτηση φόρου σε υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΠΟΛ.1179/13.8.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Με την απόφαση αυτή διευκρινίζεται :

Oι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών από 01.08.2015 και μετά, για μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τη μείωση φόρου του άρθρου 16, να περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Συνεπώς, αν η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του προκύπτοντος μηνιαίου φόρου.

 

ε) Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1156/16.7.2015 Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο υπόχρεος καταβολής φόρου, σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο και καθορίζονται οι διαδικασίες για :


i. της είσπραξης φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) στην Ελλάδα, τόσο για λογαριασμό των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Ε.), όσο και για λογαριασμό της
ii. της απόδοσης στα άλλα κράτη μέλη του Φ.Π.Α. που εισπράττεται στην Ελλάδα για λογαριασμό τους
iii. της απόδοσης στην Ελλάδα του Φ.Π.Α. που εισπράττεται από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για λογαριασμό της, και
iv. της επιστροφής των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους.

 

στ) Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/6.8.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Η απόφαση αυτή επαναδημοσιεύθηκε και διορθώθηκε ως προς την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Φορολογικού έτους 2014.

 

Λοιπές αποφάσεις


Φορολογικές προθεσμίες επόμενης εβδομάδας.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης