Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συντονισμένοι ελέγχοι από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε καταστήματα στο νησί της Κέρκυρας

11 Αύγουστος 2015

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντονισμένους ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε καταστήματα στο νησί της Κέρκυρας

Σε δεκαοκτώ περιπτώσεις προέκυψαν παραβάσεις της εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας, μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και παροχής υπηρεσιών

Στον αριθμό 11012 και στα e-mails [email protected] και [email protected] , οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν παραβάσεις κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους

Συντονισμένους ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε περιοχές του νησιού της Κέρκυρας, αναφορικά με την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά το χρονικό διάστημα από 07 έως 10/08/2015, σε μεγάλο αριθμό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα, σε δεκαοκτώ (18) από τα οποία διαπιστώθηκαν - κατά περίπτωση - παραβάσεις που αφορούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.

Πιο αναλυτικά, ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων στην πόλη της Κέρκυρας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε έντεκα (11) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα, συγκεντρωτικά, ως εξής:

Μη έκδοση δεκατεσσάρων (14) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
   
Απασχόληση τεσσάρων (4) εργαζομένων καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου.
   
Απασχόληση έντεκα (11) εργαζομένων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες που επεδείχθησαν.
   
Σε μία περίπτωση, δεν επεδείχθησαν οι πίνακες προσωπικού.
   
Λειτουργία ενός (1) καταστήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή.

Στη περίπτωση αυτή, συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στον Κάβο Λευκίμμης Κέρκυρας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε επτά (7) καταστήματα και συγκεκριμένα, συγκεντρωτικά, ως εξής:

Μη έκδοση πέντε (5) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
   
Σε δύο (2) περιπτώσεις, δεν επεδείχθησαν οι πίνακες προσωπικού.
   
Η λειτουργία ενός (1) καταστήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή. Στη περίπτωση αυτή, συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.
   
Σε μία περίπτωση, η απασχόληση δύο (2) αλλοδαπών εργαζομένων, που δεν είχαν καταχωρηθεί στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού. Όπως προέκυψε, οι δύο (2) αλλοδαποί δεν κατείχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Για το λόγο αυτό συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς τους απασχολούσε παράνομα.
   
Απασχόληση εννέα (9) εργαζομένων καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου.
   
Απασχόληση ενός (1) εργαζομένου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες που επεδείχθησαν.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.) για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: www.hellenicpolice.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης