Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο κύκλο ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

19 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Υπεγράφη σήμερα από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Δημήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια η κοινή απόφαση για το νέο κύκλο ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο κύκλο ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υπεγράφη σήμερα από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Δημήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια η κοινή απόφαση για το νέο κύκλο ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο νέος κύκλος ενισχύσεων, συνολικού ύψους 403.700.000 ευρώ που μπορεί να φθάσει έως τα 499.000.000 ευρώ, αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μικρών και πολύ μικρών με βάση τον κοινοτικό κανονισμό), που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III.

Με την απόφαση καθορίζονται οι επιχειρήσεις, οι ενέργειες και οι επενδυτικές δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν με δημόσια επιχορήγηση, σε ποσοστό από 50% έως 60%, ανάλογα με την περιοχή της υλοποίησης της επένδυσης. Ειδικότερα, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για τις περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Α , 55% για τις περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Β και 60% για τις περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Γ. Στη ζώνη Γ περιλαμβάνονται οι Δήμοι με άνω του 50% της έκτασής τους σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και τα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Στη ζώνη Β ανήκουν οι Περιφέρειες της χώρας με ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο από 10% και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν πρέπει να απασχολούσαν από 0 έως 49 άτομα το 2006, να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τις ζώνες Α και Β και από 15.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη ζώνη Γ και να έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις 12μηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Το ύψος της επένδυσης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για τις ζώνες Α και Β και από 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για τη ζώνη Γ. Η ίδια συμμετοχή της επιχείρησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του ύψους της επιχορηγούμενης επένδυσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους από εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο από το 50% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός του Ιουνίου στα καταστήματα των τραπεζών όλης της χώρα. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και η προκήρυξη με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  www.ependyseis.gr.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης