Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο «πακέτο» μέτρων με στόχο τη φοροδιαφυγή

18 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα επιχειρήσει να περιορίσει τη μάστιγα της φοροδιαφυγής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στο 35% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα οι απώλειες εσόδων σε ετήσια βάση να ανέρχονται περίπου σε 70 δισ. ευρώ....
Νέο «πακέτο» μέτρων με στόχο τη φοροδιαφυγή


ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα επιχειρήσει να περιορίσει τη μάστιγα της φοροδιαφυγής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στο 35% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα οι απώλειες εσόδων σε ετήσια βάση να ανέρχονται περίπου σε 70 δισ. ευρώ.

Οι εν λόγω κινήσεις-δράσεις θα αποτυπωθούν στο σχέδιο νόμου για την πάταξη της φοροδιαφυγής που έχουν αρχίσει ήδη να συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, ενώ θα λάβουν την τελική τους μορφή μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που έχει ξεκινήσει ήδη η πολιτική ηγεσία με τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι και καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γενικό πλαίσιο, εκτός από τη συστράτευση των πολιτών στον «αγώνα» κατά της φοροδιαφυγής, θα περιλαμβάνει, όπως το έχει περιγράψει άλλωστε και το οικονομικό επιτελείο, τις εξής δράσεις:

* Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στην επιτροπή θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι θα υποβάλουν τις προτάσεις τους σε πρώτη φάση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, αλλά κυρίως τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πιστεύει, πάντως, ότι ο ανωτέρω στόχος δεν θα επιτευχθεί άμεσα, αφού θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια για να αποκτήσει ο κόσμος φορολογική συνείδηση.

Σε δεύτερη φάση η εν λόγω επιτροπή θα έχει αρμοδιότητα να προτείνει μέτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της φοροδιαφυγής ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά που θα δημιουργούν νέα «παράθυρα».

* Θα μελετηθεί η υιοθέτηση ειδικών κινήτρων προκειμένου οι καταναλωτές να ζητούν αποδείξεις.

* Θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για τους επίορκους λειτουργούς, ενώ θα ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε να εκλείψουν εκβιαστικές συμπεριφορές και «το κράτος να σέβεται τους φορολογούμενους και τα χρήματά τους».

* Θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, η οποία όμως δεν θα έχει ως στόχο να διαπομπεύει φορολογούμενους οι οποίοι θα εντοπιστούν να φοροδιαφεύγουν, αφού αυτό είναι αντίθετο με τη λογική που πρεσβεύει το οικονομικό επιτελείο, αλλά μόνο για να κατανοήσει ο κόσμος το «έγκλημα» που συντελείται με τη φοροδιαφυγή.

* Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως με το νέο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς όφελος των φορολογουμένων. Στόχος της κίνησης αυτής είναι όπως το νέο TAXIS έχει περισσότερες επιτυχίες στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής.

Αλλα μέτρα

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι παράγοντες του υπουργείου προτείνουν, εκτός από τα ανωτέρω μέτρα, και τα εξής:

* Παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους για την αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς, όπως «φορολογικό άσυλο» για μία τριετία.

* Σύνδεση των πρόσθετων εσόδων από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος (π.χ. υγεία, παιδεία).

* Φορολόγηση και των stock options που παρέχονται σε στελέχη επιχειρήσεων έπειτα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

* Υποχρεωτική διενέργεια συναλλαγών μέσω τραπεζικού συστήματος στην περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει ένα όριο.

* Ενιαία στο μέγιστο βαθμό φορολογική αντιμετώπιση όλων των εισοδημάτων, με την υιοθέτηση σε βάθος χρόνου ενιαίων φορολογικών συντελεστών για Α.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., αλλά και φυσικά πρόσωπα.

* Να γίνονται δεκτές με προϋποθέσεις οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και όταν δεν καταβάλλεται άμεσα το σύνολο του αναλογούντος και αναγραφόμενου σε αυτές ποσού φόρου.

* Δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση των χρεών, που θα έχει ως έργο τη συστηματική «παρενόχληση - υπενθύμιση» των οφειλετών.

* Επιβολή χαμηλότερων ποινών στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δηλώσουν οι ίδιοι εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ενημέρωσή τους ότι επίκειται έλεγχος τις παραβάσεις τους ή τις ενέργειές τους για τις οποίες δεν είναι απόλυτα βέβαιοι ότι είναι σύννομες, από τις ποινές που θα επιβάλλονταν αν οι παραβάσεις αυτές αποκαλύπτονταν μετά τον έλεγχο.

* Καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου διοικητικής επίλυσης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια, με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί στο στάδιο αυτό να ζητηθεί συνολικός επανέλεγχος της επιχείρησης και όχι μόνο των σημείων που βρίσκονται στο στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

* Καθιέρωση συμβουλευτικού ρόλου των ελεγκτών στους νέους επιτηδευματίες, ίσως για τα δύο πρώτα χρόνια, οπότε τα όποια κέρδη είναι μικρά και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλονται «εξαντλητικές» ποινές. Εξαίρεση φυσικά θα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι υπάρχει δόλος (π.χ. διπλά βιβλία, πλαστά στοιχεία κ.λπ.).

* Για να μη λιμνάζουν οι υποθέσεις στις ΔΟΥ και να αντιληφθούν οι πάντες ότι «το σύστημα δουλεύει», τα αποτελέσματα από τις διασταυρώσεις των στοιχείων να στέλνονται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στους φορολογούμενους. Με την ειδοποίηση θα καλούνται οι φορολογούμενοι, αν συμφωνούν με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης, να υποβάλουν μέσα στις επόμενες ημέρες συμπληρωματική δήλωση και θα ενημερώνονται για τις προσαυξήσεις που θα «τρέχουν». Αν διαφωνούν, θα καλούνται να ενημερώνουν σχετικά με ένα επισυναπτόμενο στην ειδοποίηση έντυπο την αρμόδια ΔΟΥ.

* Δυνατότητα πρόσβασης των συναλλασσόμενων στον κατάλογο με τα κυκλοφορούντα στην αγορά πλαστά ΑΦΜ, καθώς με το συγκεκριμένο μέτρο δεν τίθεται θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

* Ουσιαστικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» των εργαζομένων σε «ευαίσθητες» υπηρεσίες του υπουργείου.

* Διενέργεια συχνότερων ελέγχων σε όσους έχουν εντοπισθεί ότι φοροδιαφεύγουν ως μέτρο όχι απλώς κατασταλτικό, αλλά πρωτίστως προληπτικό.

* Με την ίδια πράξη που γίνεται κατάσχεση ενός περιουσιακού στοιχείου για φορολογική οφειλή να κατάσχεται και το εισόδημα που αποδίδει αυτό.

* Δημιουργία ομάδας επιστημονικής τεκμηρίωσης, υπαγόμενης απευθείας στον εκάστοτε υπουργό, με αντικείμενο τη φορολογική πολιτική κατά τα πρότυπα περίπου του Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

* Ενίσχυση του δικαστικού τμήματος των ΔΟΥ ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ελλιπούς εκπροσώπησης ή ανεπαρκούς προετοιμασίας και τεκμηρίωσης των υποθέσεων που συζητούνται στα δικαστήρια και απόρριψής τους λόγω παραλείψεων κάποιων διαδικαστικού και τυπικού χαρακτήρα ενεργειών, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα.

* Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ελεγκτές να έχουν περιθώρια επιλογής των υποθέσεων που ελέγχουν.

* Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επανεξέτασης του συστήματος των φορολογικών ποινών κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο σύνολό του και σε μηδενική βάση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες και διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

* Κατηγοριοποίηση των φορολογικών παραβάσεων και θεσμοθέτηση συγκεκριμένων ποινών για κάθε κατηγορία, με στόχο το σύστημα να γίνει αντικειμενικότερο και να περιοριστούν τα περιθώρια αδικιών και αυθαιρεσιών.

* Το ύψος της ποινής να μην αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

* Διαφοροποίηση του ύψους των ποινών σε περίπτωση υποτροπής.

Επισημαίνεται ότι τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι από το σύνολο των μέτρων που τελικώς θα υιοθετηθούν θα υπάρξει, σε πρώτη φάση, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, όμως μακροπρόθεσμα τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, καθώς υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν σημαντικά όχι μόνο τα έσοδα από το ΦΠΑ, αλλά και τα φορολογητέα ποσά από το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το προσχέδιο

Οι παράγοντες του υπουργείου έχουν ήδη αρχίσει να εξειδικεύουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και έχουν ήδη συντάξει το προσχέδιο που θα υποβάλουν στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπει τα εξής:

1) Εκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που αφορούν σε εργασίες υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ελαιοχρωματιστών, αλλά και συνεργείων αυτοκινήτων. Με τις διατάξεις του νομοσχέδιου θα παρέχεται η ευχέρεια στο φορολογούμενο (ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη) να προσκομίζει στην εφορία τις σχετικές αποδείξεις και να έχει έκπτωση από τον τελικό φόρο το 40% της συνολικής δαπάνης. Την ίδια έκπτωση θα έχουν και οι φορολογούμενοι που παίρνουν αποδείξεις από τα συνεργεία αυτοκινήτων, στα οποία, όπως πιστοποιείται από ειδική μελέτη, καταγράφεται μεγάλη φοροδιαφυγή, με έξι στις δέκα επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν.

2) Αυστηρότερες ποινές για τους εφοριακούς υπαλλήλους που συλλαμβάνονται να «εξυπηρετούν» επιχειρήσεις. Η σχετική μάλιστα ρύθμιση εξετάζεται όπως πλαισιωθεί και από ειδικές διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες θα προτείνεται η αλλαγή των ορίων βάσει των οποίων θεωρείται πλημμέλημα ή κακούργημα μια φορολογική παράβαση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυστηρότερες θα γίνουν οι ποινές που εφαρμόζονται για τη μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

3) Ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων, όπως η δέσμευση του 50% των τραπεζικών καταθέσεων, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη απόδοση ΦΠΑ και άλλων φόρων, το ύψος των οποίων ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

4) Επανεργοποίηση του μέτρου που προβλέπει το κλείσιμο μέχρι και ένα μήνα καταστημάτων και επιχειρήσεων που συλλαμβάνονται να έχουν διαπράξει σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Ως τέτοιες φυσικά θα θεωρούνται, μεταξύ των άλλων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, η άρνηση συμμόρφωσης σε συστάσεις των ελεγκτικών αρχών και η συστηματική απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Διαφήμιση

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερο τον ελεγκτικό μηχανισμό, που θα κληθεί να πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είτε «προκαλούν» το κοινό περί δικαίου αίσθημα με τα δηλωθέντα ετησίως εισοδήματα (όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) είτε έχουν ήδη υποπέσει σε παραβάσεις με μη έκδοση αποδείξεων ή με πλαστά και εικονικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό στη διαφημιστική εκστρατεία που θα προωθήσει το υπουργείο θα «στοχοποιούνται» συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες οι οποίες θεωρείται ότι φοροδιαφεύγουν και θα προκαλείται το κοινωνικό αισθητήριο. Ειδικότερα, θα «πληροφορείται» ο πολίτης ότι με τα έσοδα που διαφεύγουν θα ήταν εφικτό να κατασκευαστούν νοσοκομεία ή σχολεία.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης