Σχέδια για αλλαγές στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ στην Ε.Ε.

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Ιούνιος 2007
Σε πολιτική συμφωνία κατέληξε το ECOFIN στις αρχές του μηνός για δέσμη μέτρων σχετικά με το ΦΠΑ που αφορούν: Taxheaven.gr

Σχέδια για αλλαγές στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ στην Ε.Ε.

Σε πολιτική συμφωνία κατέληξε το ECOFIN στις αρχές του μηνός για δέσμη μέτρων σχετικά με το ΦΠΑ που αφορούν:

* τον τόπο παροχής των υπηρεσιών

* το σχέδιο οδηγίας περί επιστροφής φόρου και

* τα στοιχεία διοικητικής συνεργασίας.

Το ECOFIN κάλεσε την προεδρία να εξεύρει λύσεις που θα βελτιώσουν τα μέτρα ελέγχου και συνεργασίας τα οποία δεσμεύουν τόσο το κράτος-μέλος του παρόχου όσο και το κράτος-μέλος κατανάλωσης.

Πηγή Ναυτεμπορική