Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο Κομισιόν για προληπτική εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών

14 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ της εποπτείας από την Κοινότητα του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών ΕCO-FIN, ο αρμόδιος επίτροπος, Χοακίν Αλμούνια, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τα σημερινά αποτελέσματα...
Σχέδιο Κομισιόν για προληπτική εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών
«Υπό επιτήρηση» τίθεται όλη η ευρωπαϊκή οικονομία


ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ της εποπτείας από την Κοινότητα του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών ΕCO-FIN, ο αρμόδιος επίτροπος, Χοακίν Αλμούνια, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τα σημερινά αποτελέσματα.

Παρουσιάζοντας την έκθεση για τη δημοσιονομική κατάσταση στην Κοινότητα, ο Ισπανός επίτροπος υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πιστά το Σύμφωνο Σταθερότητας μόνον ως προς το διορθωτικό σκέλος, δηλαδή όταν έχουν δημόσιο έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ (προφανώς γιατί είναι υποχρεωμένα). Αντίθετα, στο προληπτικό σκέλος και στη δέσμευση που έχουν αναλάβει να μειώσουν το έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, ώστε να μηδενιστεί μέχρι το 2010, οι επιδόσεις δεν είναι ανάλογες.

Σύμφωνα με τον κ. Αλμούνια, καθώς μειώνεται ο αριθμός των χωρών που εμφανίζουν υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις να επωφεληθούν από την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία για να επιτύχουν ταχύτερα το στόχο της υγιούς και διατηρήσιμης δημοσιονομικής κατάστασης.

Οι προτάσεις

Για να βελτιωθεί η λειτουργία του «προληπτικού σκέλους» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Κομισιόν ενέκρινε χθες τέσσερις προτάσεις.

Η πρώτη πρόταση προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της δημοσιονομικής εποπτείας που ασκεί η Ε.Ε. Τα οφέλη που παράγονται από την άσκηση υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής θα γίνουν πιο κατανοητά αν η δημοσιονομική εποπτεία ενταχθεί σε ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, π.χ. δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις εσωτερικές και τις εξωτερικές ανισορροπίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα, αναφέρει η Κομισιόν.

Με τη δεύτερη πρόταση, η Επιτροπή εισηγείται την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που καθορίζονται στα Προγράμματα Σύγκλισης και Σταθερότητας. Οπως επισημαίνει, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών και στόχων που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε., π.χ. με τη στενότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και άλλων κυβερνητικών τομέων στην κατάρτιση και παρακολούθηση των προγραμμάτων.

Η τρίτη πρόταση αφορά την ενίσχυση στης αξιοπιστίας των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Οι επανειλημμένες αποκλίσεις από τα προγράμματα μπορούν, εφόσον συνεχισθούν, να υπονομεύσουν σοβαρά την αξιοπιστία των προγραμμάτων αυτών. Η παροχή περισσότερων πληροφοριών ως προς τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι με βάση τις παρατηρούμενες τάσεις στον τομέα των δαπανών, θα διευκόλυνε την αξιολόγηση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, τονίζει η Επιτροπή.

Δημογραφική γήρανση

Η τέταρτη πρόταση αφορά τον απώτερο στόχο του προληπτικού σκέλους του συμφώνου, δηλαδή την επίτευξη διατηρήσιμων δημοσιονομικών θέσεων μεσοπρόθεσμα. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσιονομικών προγραμμάτων, καθώς και καλύτερη κατανόηση του ποιες από τις δημοσιονομικές θέσεις προσφέρουν αρκετά περιθώρια για την απορρόφηση του αντίκτυπου της δημογραφικής γήρανσης.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης