(Ανανεωμένο) Τραπεζική αργία - Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Σεπτέμβριος 2015
Taxheaven.gr

New Page 1Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN



Τραπεζική αργία ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015. Παρατάθηκε μέχρι την 8η Ιουλίου σύμφωνα με την Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π. 2255/6.7.2015, στη συνέχεια μέχρι την 13η Ιουλίου 2015 με την Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261/8.7.2015 μέχρι την 15η Ιουλίου με την Γ.Δ.Ο.Π.0000966 ΕΞ2015/Χ.Π. 2297/13.6.2015 με την ΠΝΠ της 14.7.2015 μέχρι την 16η Ιουλίου 2015 και τέλος με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000989 ΕΞ2015/Χ.Π.2314/16.7.2015 μέχρι την 19η Ιουλίου.


Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία
Πληρωμές /άλλες υποχρεώσειςΠαρατείνονται Απόφαση / ανακοίνωσηΗμερομηνία λήξης υποχρέωσης
Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση- ΠΟΛ.1162/22.7.201531/07/2015
Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων προς τη φορολογική διοίκηση - ΠΟΛ.1162/22.7.201531/07/2015
Αναστολή προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

Αναστολή αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρ. εσωτ. επανεξέτασης

 

 

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

Σημείωση: Οι προθεσμίες για την άσκηση και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλονται από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου (Ανακοίνωση)

ΠΟΛ.1140/1.7.201522/07/2015
ΠΟΛ.1140/1.7.201522/07/2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6.2015-
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/7/27.7.201531/07/2015

Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ-Αριθμ. Πρωτ. Ε10/7/27.7.201531/07/2015
Εξόφληση τιμολογίων > 500 ευρώ με μετρητά (σ.σ. για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 28/6/2015)
Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας ΠΟΛ.1143/3.7.201519/07/2015
Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.-κ.υ.α. αρ. πρωτ.: 49214/21.7.2015
31/10/2015
Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική προθεσμία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία
Καταβολής 1ης δόσης ρύθμισης ΟΑΕΕ που έληξε εντός της τραπεζικής αργίαςΑνακοίνωση της 20/7/1524.07.2015
Καταβολή εισφορών 3ου διμήνου ΟΑΕΕ και

- η μηνιαία δόση ρυθμίσεων Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015
- προηγούμενες δόσεις ρυθμίσεων που δεν κατεβλήθησαν επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της Τραπεζικής Αργίας.

Ανακοίνωση της 20/7/15
και ανακοίνωση της 1/9/15
30.09.2015
Προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.Αριθμ. πρωτ.Οικ. 41267/3423/2.7.2015
και 43437/3592/10.7.2015
18/07/2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014 Ανακοίνωση26/8/2015
Καταβολή του ποσού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2014κ.υ.α. αρ. 6655/82133/23.7.201531/7/2015
Πληρωμή των δόσεων, χωρίς καμία επιβάρυνση, για τους ασφαλισμένους Ο.Γ.Α. που έχουν ενταχθεί σε ρύθμισηΑνακοίνωση της 23 Ιουλίου 201531/7/2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ο.Γ.Α. του β’ εξαμήνου 2014Ανακοίνωση της 23 Ιουλίου 201531/7/2015
Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2015 Ανακοίνωση της 1/10/2015
9/10/2015 για όλους τους ασφαλισμένους