Αλλαγές στο ηλεκτρονικό παράβολο από 1η Αυγούστου

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Ιούλιος 2015

Με την ΠΟΛ 1131/2015 τροποποιείται η ΠΟΛ 1163/2013 και επέρχονται αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παράβολου.

Συγκεκριμένα, δύναται η έκδοση και καταβολή παραβόλου να διενεργείται στις Δ.Ο.Υ., κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής του e−παραβόλου στους φορείς είσπραξης ή μη διαθεσιμότητας της εφαρμογής του e−παραβόλου στην διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρεσία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των αλλαγών ορίζεται η 1/8/2015.Δείτε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1131/2015 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ 1163/2013 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου