Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στο ηλεκτρονικό παράβολο από 1η Αυγούστου

Με την ΠΟΛ 1131/2015 τροποποιείται η ΠΟΛ 1163/2013 και επέρχονται αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παράβολου.

Συγκεκριμένα, δύναται η έκδοση και καταβολή παραβόλου να διενεργείται στις Δ.Ο.Υ., κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής του e−παραβόλου στους φορείς είσπραξης ή μη διαθεσιμότητας της εφαρμογής του e−παραβόλου στην διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρεσία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των αλλαγών ορίζεται η 1/8/2015.Δείτε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1131/2015 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ 1163/2013 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης