Σχέδιο για ενιαίο συντελεστή και κλίμακα φόρου από 2008

Οικονομικές Ειδήσεις

4 Ιούνιος 2007
Eνιαία φορολογική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ακολούθως εξομοίωση του συντελεστή φορολόγησής τους με εκείνο των νομικών προσώπων προτείνουν αρμόδιοι παράγοντες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών... Taxheaven.gr

Σχέδιο για ενιαίο συντελεστή και κλίμακα φόρου από 2008

Eνιαία φορολογική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ακολούθως εξομοίωση του συντελεστή φορολόγησής τους με εκείνο των νομικών προσώπων προτείνουν αρμόδιοι παράγοντες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης απλοποίησης του φορολογικού συστήματος προτείνεται η σταδιακή επιβολή (αρχής γενομένης από τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2008) ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 25% τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να προσδιορισθεί λεπτομερώς μετά τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς θα περιλαμβάνει όχι μόνο ελαφρύνσεις, αλλά και τη λήψη ορισμένων «δυσάρεστων» μέτρων, τα οποία ωστόσο θεωρούνται αναγκαία για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Έτσι, παράλληλα με την ευεργετική θέσπιση αυξημένου αφορολογήτου ορίου (και συγκεκριμένα στα 13.000 ευρώ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα, προτείνεται η κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών αλλά και της «προνομιακής» αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων ορισμένων επαγγελματικών κλάδων.

Πηγή Express