Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικός 049 - Γίνονται δεκτές οι αποδείξεις και σε εκπρόθεσμες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές)

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Εδώ και αρκετό καιρό είχαμε επισημάνει μέσα από αρθρογραφία αλλά και από το σχόλιο της Δευτέρας, ότι έπρεπε να δοθεί λύση από το υπ. Οικ., σχετικά με την κατάφωρη αδικία της μη αναγνώρισης του κωδικού 049 του εντύπου Ε1, -σχετικά με τις δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών-, στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα. Τελικά, η Γ.Γ.Δ.Ε. με την απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015, τροποποίησε την απόφαση ΠΟΛ.1088/17.4.2015 και εκτός των άλλων αλλαγών έγιναν δεκτά και τα ακόλουθα:

"25. ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κωδ.049 Πίνακα 7) Το ποσό των αποδείξεων του κωδ.049 που προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους, επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα".


Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, ο κωδικός 049 γίνεται δεκτός τόσο στην εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση, όσο και στην εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης