Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην Δημοσιότητα οι 51 προτάσεις κατά της φοροδιαφυγής .

30 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά
  • Στην Δημοσιότητα οι 51 προτάσεις κατά της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον κ. Νίκου Νικολάου όπου τις παρουσίασε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής την 27/5/2007. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και επεξεργαστούν από υπηρεσιακούς παράγοντες και θα επιλέξει από αυτές ποιες να πάρουν την μορφή νομοσχέδιου ο κ. Υπουργός.
Στην Δημοσιότητα οι 51 προτάσεις κατά της φοροδιαφυγής σύμφωνα με τον κ. Νίκου Νικολάου όπου τις παρουσίασε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής την 27/5/2007.

Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και επεξεργαστούν από υπηρεσιακούς παράγοντες και θα επιλέξει από αυτές ποιες να πάρουν την μορφή νομοσχέδιου ο κ. Υπουργός.


Οι 51 προτάσεις κατά της φοροδιαφυγής που θα αξιολογηθούν από την πολιτική ηγεσία , θα πάρουν την μορφή νομοσχεδίου και που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και το επάγγελμα των Οικονομολόγων είναι κάτωθι:

1 Επιβολή χαμηλότερων ποινών, αν οι φορολογούμενοι δηλώσουν οι ίδιοι, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ενημέρωσή τους ότι επίκειται έλεγχος, τις παραβάσεις τους ή τις ενέργειές τους για τις οποίες δεν είναι απόλυτα βέβαιοι ότι είναι σύννομες από τις ποινές που θα επιβάλλονταν, αν οι παραβάσεις αυτές αποκαλύπτονταν μετά τον έλεγχο (κίνητρο για δήλωση παραβάσεων ή πιθανών παραβάσεων).

2 Καθιέρωση υποχρεωτικού σταδίου (ή σταδίων) διοικητικής επίλυσης της διαφοράς πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί στο στάδιο αυτό να ζητηθεί συνολικός επανέλεγχος της επιχείρησης και όχι μόνο των σημείων που βρίσκονται στο στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

3 Συγχώνευση σε ενιαίο κείμενο των υπουργικών αποφάσεων με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες και κυκλοφορία σχετικού φυλλαδίου. Πρόσκληση σε κοινωνικούς εταίρους για εμπλουτισμό του καταλόγου αυτού.

4 Ο ρόλος των φορολογικών ελεγκτών να είναι πρωτίστως συμβουλευτικός στους νέους επιτηδευματίες (π.χ. τα πρώτα δυο χρόνια), όπου έτσι κι αλλιώς τα όποια κέρδη είναι μικρά και να μην επιβάλλονται ποινές ή να επιβάλλονται χαμηλές ποινές. Εξαίρεση φυσικά θα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι υπάρχει δόλος (π.χ. διπλά βιβλία, πλαστά στοιχεία κ.λπ.).

5 Για να μη λιμνάζουν οι υποθέσεις στις ΔΟΥ και να αντιληφθούν οι πάντες ότι «το σύστημα δουλεύει», τα αποτελέσματα από τις διασταυρώσεις των στοιχείων να στέλνονται απευθείας από τη ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) στους φορολογούμενους. Με την ειδοποίηση θα καλούνται οι φορολογούμενοι, αν συμφωνούν με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης, να υποβάλουν μέσα στις επόμενες ημέρες συμπληρωματική δήλωση και θα ενημερώνονται για τις προσαυξήσεις που θα «τρέχουν». Αν διαφωνούν, να ενημερώνουν σχετικά με ένα επισυναπτόμενο στην ειδοποίηση έντυπο την αρμόδια ΔΟΥ.

6 Δυνατότητα πρόσβασης των συναλλασσόμενων στον κατάλογο με τα κυκλοφορούντα στην αγορά πλαστά ΑΦΜ (επειδή θα είναι μόνο ο ΑΦΜ δεν υπάρχει θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων).

7 Φυλλάδιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι και οι φορολογικοί ελεγκτές κατά τον έλεγχο, αλλά και κάποιες άλλες πληροφορίες όσον αφορά τον σκοπό του ελέγχου, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και αυτές που έπονται.

8 Καταχώριση στην ιστοσελίδα του υπουργείου απαντήσεων σε συνήθη ερωτήματα των φορολογουμένων για ζητήματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων, των ποινών κ.λπ.

9 Ουσιαστικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» των εργαζομένων σε «ευαίσθητες» υπηρεσίες του υπουργείου.

10 Παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους για την αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς (π.χ. μια μορφή «φορολογικού ασύλου» για μια τριετία).

11 Επανεξέταση βήμα προς βήμα όλων των λειτουργιών των ΔΟΥ με στόχο την αποδέσμευση προσωπικού από γραφειοκρατικές διαδικασίες και τη διοχέτευσή του στους ελέγχους και στις επαληθεύσεις.

12 Διενέργεια συχνότερων ελέγχων σε όσους έχουν εντοπισθεί ότι φοροδιαφεύγουν ως μέτρο όχι απλώς κατασταλτικό αλλά πρωτίστως προληπτικό.

13 Υπολογισμός δεικτών για κατηγοριοποίηση φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα που έχουν να φοροδιαφεύγουν και διεξαγωγή διαφορετικής συχνότητας και ποιότητας φορολογικών ελέγχων για κάθε επιμέρους κατηγορία.

14 Εμμεσος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος, όταν το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος δεν συνάδει με την κοινή λογική ή κάποιες εξωτερικές ενδείξεις (βλέπε εμπειρία άλλων χωρών).

15 Πρόσκληση σε κοινωνικούς εταίρους και εφοριακούς να υποδείξουν τις διατάξεις οι οποίες από την εμπειρία τους φαίνεται ότι δημιουργούν σύγχυση ή είναι επιδεκτικές ερμηνειών.

16 Πρόσκληση σε κοινωνικούς εταίρους και εφοριακούς για προτάσεις κατάργησης ή απλοποίησης διαδικασιών.

17 Κατάθεση στη Βουλή ετήσιας έκθεσης με τον απολογισμό του ελεγκτικού έργου, αλλά και παροχή συναφών πληροφοριών (στοιχεία για δηλωθέντα εισοδήματα, κατανομή βαρών κ.λπ.).

18 Κατάθεση στη Βουλή κατά τακτά διαστήματα από κάποιο ανεξάρτητο όργανο έκθεσης επαναξιολόγησης, εκτίμησης του κόστους, κατανομής του οφέλους κ.λπ. των φορολογικών απαλλαγών και λοιπών ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων.
 
19 Σύνδεση των πρόσθετων εσόδων από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής (earmarked revenue) με τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος (π.χ. υγεία, παιδεία).

20 Ενιαία στο μέγιστο βαθμό φορολογική αντιμετώπιση όλων των εισοδημάτων. Το σημερινό σύστημα με την επιβολή διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε Α.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα και τους ειδικούς τρόπους φορολόγησης (π.χ. τεχνικές εταιρείες) οδηγεί σε εκτεταμένες «μεταφορές» εισοδημάτων.

21 Περιορισμοί (κατά τα πρότυπα άλλων χωρών) στην απασχόληση ή συνεργασία συνταξιούχων εφοριακών με φορείς του ιδιωτικού τομέα, αν δεν παρέλθει ένα χρονικό διάστημα από τη συνταξιοδότησή τους (π.χ. τριετία).

22 Δεκτές με προϋποθέσεις οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και όταν δεν καταβάλλεται άμεσα το σύνολο του αναλογούντος και αναγραφόμενου σε αυτές ποσού φόρου.

23 Δημιουργία μηχανισμού (μικρή επιτελική ομάδα) για την παρακολούθηση των χρεών, τη συστηματική «παρενόχληση/υπενθύμιση» των οφειλετών, την ανάληψη έργου προεργασίας για λογαριασμό των καθ ύλην αρμοδίων ΔΟΥ, υπολογισμού σχετικών δεικτών ανά ΔΟΥ κ.λπ.

24 Οταν προχωράει η διοίκηση στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων να ορίζεται και η ημέρα του πλειστηριασμού, γιατί σήμερα η ημερομηνία πλειστηριασμού αφήνεται να οριστεί κάποια στιγμή στο μέλλον, με συνέπεια το μέτρο να χάνει την αξία του ως μέσο πίεσης.

25 Με την ίδια πράξη που γίνεται κατάσχεση ενός περιουσιακού στοιχείου για φορολογική οφειλή να κατάσχεται και το εισόδημα που αποδίδει αυτό. Επίσης, να παρέχεται δυνατότητα κατάσχεσης μόνο των μισθωμάτων, αν αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Δημοσίου και όχι κατ ανάγκη του περιουσιακού στοιχείου (σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό!).

26 Δυνατότητα των φορολογουμένων να επαληθεύουν ηλεκτρονικά την ορθότητα των ΑΦΜ αυτών με τους οποίους συναλλάσσονται (η δυνατότητα επαλήθευσης υπάρχει σήμερα, αλλά δεν παρέχεται στους φορολογούμενους).

27 Διαφημιστική καμπάνια για τις δυσμενείς συνέπειες της φοροδιαφυγής στην οικονομία, στους φορολογούμενους, τις ποινές που υπάρχουν κ.λπ.
 
28 Φορολόγηση και των stock options που παρέχονται σε στελέχη επιχειρήσεων μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
 
29 Δυνατότητα πρόσβασης των φορολογικών αρχών σε τραπεζικά στοιχεία και συναλλαγές που διενεργούνται μέσω τραπεζών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών.
 
30 Υποχρεωτική διενέργεια συναλλαγών μέσω τραπεζικού συστήματος, αν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει ένα όριο (π.χ. μη αναγνώριση αγορών πάνω από ένα όριο ως εκπεστέας δαπάνης, αν η πληρωμή δεν γίνεται με επιταγή).
 
31 Σύγκριση (κατά δρόμο ή οικοδομικό τετράγωνο) του ποσού που δηλώνεται από ιδιόχρηση επαγγελματικού χώρου (π.χ. κατάστημα) με τα αντίστοιχα ποσά που δηλώνονται ότι καταβάλλονται ως ενοίκια και επιβολή συμπληρωματικού φόρου όχι με βάση το δηλωθέν ποσό ιδιόχρησης, αλλά τον μέσο όρο των δηλωθέντων στον ίδιο δρόμο και οικοδομικό τετράγωνο αντίστοιχων ενοικίων.

32 Δεκτή με προϋποθέσεις η δήλωση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ως «επαγγελματικών». Κατανομή των δαπανών και του αναλογούντος τεκμηρίου μεταξύ ιδιωτικής και «επαγγελματικής» χρήσης σύμφωνα με τις ημέρες απουσίας του σκάφους (και την επιβίβαση ή μη του ιδιοκτήτη) από τον χώρο ελλιμενισμού.

33 Κατάργηση διατάξεων που παρέχουν άσυλο ή επιβραβεύουν τη φοροδιαφυγή.

34 Ενταξη υπαλλήλων στο σώμα των ελεγκτών μετά από αξιολόγηση. Παραμονή σε αυτό με θητεία (π.χ. τριετή) και επαναξιολόγηση κατά τακτά διαστήματα με ανοικτές διαδικασίες (επαναπροκήρυξη θέσεων).

35 Δημιουργία ομάδας επιστημονικής τεκμηρίωσης, υπαγόμενης απευθείας στον υπουργό, με αντικείμενο τη φορολογική πολιτική κατά τα πρότυπα περίπου του ΣΟΕ (Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων), (θεσμικά κατοχυρωμένη, στελέχη αυξημένων προσόντων, επιστημονικό αντικείμενο, εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας του ΟΟΣΑ κ.λπ.).

36 Οι ελεγκτές να παύσουν να θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο, αλλά να υπάρξουν διαβαθμίσεις / εξειδικεύσεις με αντίστοιχη πιστοποίηση και διακριτικά τίτλου που να προσδίδουν κύρος και να δημιουργούν συνθήκες άμιλλας ανάμεσα στους εφοριακούς.

37 Υποχρεωτική εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

38 Να μη γίνεται αλλαγή αντικειμένου των υπαλλήλων αν προηγουμένως δεν έχουν εκπαιδευτεί στα νέα τους καθήκοντα.

39 Να μην αλλάζουν αντικείμενο οι υπάλληλοι αν δεν έχουν κάποιο ελάχιστο χρόνο παραμονής στο αντικείμενο που έχουν εκπαιδευτεί.

40 Καθιέρωση της εκπαίδευσης ως προϋπόθεσης για προαγωγή (π.χ. να μην αναλαμβάνει κανείς καθήκοντα προϊσταμένου, αν δεν έχει περάσει προηγουμένως από σεμινάριο διοίκησης).
 
41 Να μην ανατίθενται καθήκοντα διευθυντών και γενικών διευθυντών σε άτομα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο της διετίας.
 
42 Καθιέρωση συστήματος μέτρησης της παραγωγικότητας των ΔΟΥ και των εργαζομένων σε αυτές με επιστημονικά κριτήρια και σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς.

43 Ενίσχυση του δικαστικού τμήματος των ΔΟΥ, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ελλιπούς εκπροσώπησης ή ανεπαρκούς προετοιμασίας και τεκμηρίωσης των υποθέσεων που συζητούνται στα δικαστήρια και απόρριψής τους λόγω παραλείψεων κάποιων διαδικαστικού και τυπικού χαρακτήρα ενεργειών, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα.
 
44 Οι φορολογικοί έλεγχοι δεν πρέπει να αρκούνται στην αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συστηματικής μεταφοράς εμπειριών από τους ελέγχους (π.χ. τρόποι φοροδιαφυγής κ.λπ.) σε όλο τον ελεγκτικό μηχανισμό και σε αυτούς που είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισής της.

45 Ομοίως, ο μηχανισμός αυτός πρέπει να αποκαλύπτει σημεία της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία δεν είναι απόλυτα σαφή ή δημιουργούν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους στην πράξη, ώστε να βελτιωθεί η συμμόρφωση των φορολογουμένων στο μέλλον, με βελτιώσεις στη διατύπωση της νομοθεσίας, προγράμματα ενημέρωσης κ.λπ.

46 Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι ελεγκτές να έχουν περιθώρια επιλογής των υποθέσεων που ελέγχουν. Σε κάποιες χώρες ακόμη και οι επικεφαλής των υπηρεσιών έχουν πολύ περιορισμένη ευχέρεια στο πώς θα κατανεμηθεί το προσωπικό στις διάφορες περιπτώσεις ελέγχου. Η αρχή που εφαρμόζεται εκεί είναι «άλλοι αποφασίζουν και άλλοι εκτελούν», με αυτονόητα πλεονεκτήματα.

47 Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επανεξέτασης του συστήματος των φορολογικών ποινών κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο σύνολό του και σε μηδενική βάση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες (και διαρκώς μεταβαλλόμενες) οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
 
48 Κατηγοριοποίηση των φορολογικών παραβάσεων και θεσμοθέτηση συγκεκριμένων ποινών για κάθε κατηγορία με στόχο το σύστημα να γίνει αντικειμενικό και να περιορισθούν τα περιθώρια αδικιών και αυθαιρεσιών.

49 Το ύψος της ποινής να μην αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος συμβιβασμού από συνδυασμό άλλων μέτρων που έχουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα.
 
50 Διαφοροποίηση του ύψους των ποινών σε περίπτωση υποτροπής (π.χ. μια μορφή εφαρμογής point system).

51 Κυκλοφορία ενός φυλλαδίου με τις ποινές και λοιπές συνέπειες των μη σύννομων ενεργειών ώστε να ενημερωθούν οι φορολογούμενοι και καταστούν υπεύθυνοι των ενεργειών τους.

Πηγή ΑΚΙΟΕ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης