Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοσχέδιο για εργασιακά, ρύθμιση κατάτμησης αδείας κ.α.(updated)

25 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, δόθηκε χθές στην δημοσιότητα νομοσχέδιο του υπουργείο Απασχόλησης , το οποίο αναφέρει ματαξύ άλλων και την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν αρχεία για τα στοιχεία των εργαζομένων επί μία πενταετία.
Νομοσχέδιο για εργασιακά, ρύθμιση κατάτμησης αδείας κ.α.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, δόθηκε χθές στην δημοσιότητα νομοσχέδιο του υπουργείο Απασχόλησης , το οποίο αναφέρει ματαξύ άλλων και την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν αρχεία για τα στοιχεία των εργαζομένων επί μία πενταετία.

Στο νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνεται ρύθμιση για την κατάτμηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων   
--------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας, στο πλαίσιο της γενικότερης συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους, απέστειλε το Σχέδιο Νόμου για την «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», στον Πρόεδρο της ΟΚΕ κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο, τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο, τον Πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο και τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Δημήτρη Αρμενάκη.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Επίσης ζητήματα σχετικά με την απασχόληση, όπως η παράταση των ειδικών επιδοτήσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν κλείσει και διάφορα άλλα συναφή θέματα.

Τέλος, ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του Σχεδίου Νόμου.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.), ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου με τα άρθρα 1-5 επιδιώκεται η αναβάθμιση και η αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε). ενισχύοντας τον ελεγκτικό μηχανισμό για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ενώ συστήνονται και νέα τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης.


Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα των οργανισμών εποπτείας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Και πιο συγκεκριμένα:

Στα θέματα ΟΑΕΔ άρθρα 6-15: Βασική ρύθμιση είναι η τροποποίηση του Ν. 1545/85, κάνοντάς τον κοινωνικά πιο ευαίσθητο αφού, ορίζεται ότι στερείται του επιδόματος άνεργος που δεν αποδέχεται δύο φορές, (αντί για μία, μέχρι σήμερα) προσφερόμενη εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο, (περιλαμβανομένων και των προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης) ή δεν δέχεται προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στην συνέχεια ρυθμίζονται θέματα, όσον αφορά την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σε περιπτώσεις μισθωτών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, οι οποίοι αν και παρέχουν την εργασία τους σε ελληνικές επιχειρήσεις και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ, δεν δικαιούνται το ως άνω βοήθημα, αφού λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος τους, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν την εργασία τους και εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα άρθρα 16-20 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η ρύθμιση με την οποία παρέχεται η ευκαιρία στον Οργανισμό αδαπάνως να εξεύρει χώρους όπου θα επενδύσει για την ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών όπου φιλοξενούνται παιδιά κυρίως ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η Ελληνίδα εργαζόμενη μητέρα αλλά και τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια θα έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα τόσο από άποψη διαβίωσης τους αλλά και από παιδαγωγική.

Στα άρθρα 21-25 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Σημαντικές ρυθμίσεις αποτελούν η δυνατότητα να κατασκευάζει ο ΟΕΚ οικισμούς εντός όμορων νομών, στους οποίους θα παρέχεται δικαίωμα στέγασης σε δικαιούχους των πράγματι εξυπηρετούμενων στεγαστικά περιοχών όλων των όμορων νομών, καθώς και το γεγονός ότι σε περίπτωση αλλαγής συντελεστή δόμησης προστατεύονται τα συμφέροντα του ΟΕΚ προς όφελος των πιθανών δικαιούχων του.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου άρθρα 26-48 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απασχόληση, όπως η παράταση των ειδικών επιδοτήσεων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν κλείσει. Περαιτέρω αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3460/2006 σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση των απολυμένων από τα Κλωστήρια Ναούσης με την υπαγωγή σε αυτή τη ρύθμιση και της ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ αλλά και του εργοστασίου στο Νομό Πέλλας. Στη συνέχεια ρυθμίζονται θέματα ερμηνείας του αρ. 10 του Ν 3408/2005 για την εταιρία «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί το εν λόγω άρθρο, καθώς και θέματα για την θέσπιση ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης προγράμματα επιδότησης ανεργίας για την εταιρία «Δ.Ι. ΚΑΡΡΑΣ Ε.Π.Ε.» κατά τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2434/1996.

Στα θέματα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση άρθρα 39-43 σημαντική είναι η ρύθμιση του άρθρου 39 όπου προωθείται η αλλαγή του αρ.53 του Ν. 3518/2006, όπου προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών που απασχολούνται εποχικά μέχρι και έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων εξαιρούνται από την ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Η εν λόγω διάταξη παρέχει τη δυνατότητα σε ήδη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ να απασχολούνται παράλληλα και σε δεύτερη εργασία σε επιχειρήσεις με μεγάλο φάσμα εργασιών και για χρονικό διάστημα που φτάνει το εξάμηνο που ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση, με συνέπεια οι εργαζόμενοι αυτοί να βρίσκονται σε προνομιακή θέση έναντι άλλων εργαζομένων, επειδή θα προτιμούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις λόγω της μη υποχρέωσης ασφάλισης τους στο ΙΚΑ. Έτσι για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης καταργείται η ανωτέρω διάταξη.


Τέλος στα άρθρα 44-48 λαμβάνεται μέριμνα για οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως η σύσταση Διεύθυνσης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVEZO). Ένα σημαντικό άρθρο αφορά την κατάτμηση αδείας όπου με τη διάταξη αυτή θεραπεύονται προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την οργάνωση της εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, σε ότι αφορά τη χορήγηση της άδειας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης