Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο - Εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

24 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο – Εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο - Εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων».ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581


Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο – Εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων». Η εγκύκλιος εστάλη προς όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, την Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ και την ΑΔΕΔΥ.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:


Θέμα: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο – Εξυπηρέτηση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.


Σε συνέχεια της υπ΄ αρίθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/6549/13-3-2007 εγκυκλίου μας, αναφορικά με τη χορήγηση των κανονικών αδειών κατά τη θερινή περίοδο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να φροντίσουν για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους κατά την περίοδο αυτή.
Συγκεκριμένα, η χορήγηση κανονικής άδειας στους υπαλλήλους κατά τη θερινή περίοδο θα πρέπει να προγραμματισθεί βάσει των όσων αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν σε λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του θέρους, προκειμένου να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποθέσεις τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι πολύτεκνοι, οι έγκυες, κλπ.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή με το κοινό, αφού σταθερή επιδίωξη της Πολιτείας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με τη διευκόλυνση τους κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, με επίδειξη, σε κάθε περίπτωση, της απαιτούμενης ευαισθησίας όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.


Ο Υπουργός

Προκόπιος ΠαυλόπουλοςΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης