Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση για δύο νέα σχέδια νόμου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

23 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρέστησαν οι Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας και Αντώνης Μπέζας, τα Σχέδια Νόμου για την «Πώληση και Ταυτόχρονη Μίσθωση Ακινήτων του Δημοσίου, Μακροχρόνιες και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις του Δημοσίου» και για την «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού:
Ενημέρωση για δύο νέα σχέδια νόμου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών


Αθήνα, 22 Μαϊου 2007


Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρέστησαν οι Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας και Αντώνης Μπέζας, τα Σχέδια Νόμου για την «Πώληση και Ταυτόχρονη Μίσθωση Ακινήτων του Δημοσίου, Μακροχρόνιες και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις του Δημοσίου» και για την «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού:


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως είχαμε προαναγγείλει, παρουσιάζουμε σήμερα δύο από τα σχέδια νόμου τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της προώθησης προς τη Βουλή. Το πρώτο αφορά την «Πώληση και Ταυτόχρονη Μίσθωση Ακινήτων του Δημοσίου, Μακροχρόνιες και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις του Δημοσίου και το δεύτερο είναι η «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Όπως γνωρίζετε, προγραμματίζουμε την προώθηση στη Βουλή τουλάχιστον 5 νέων σχεδίων νόμου. Σήμερα παρουσιάζουμε τα δύο από αυτά και σύντομα θα παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα
 

Με το πρώτο σχέδιο νόμου δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στο Δημόσιο, αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και τις μισθώσεις ακινήτων. Δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο, μεταξύ άλλων, να μεταβιβάσει ακίνητα που του ανήκουν και παράλληλα να μην αποξενωθεί από αυτά, καθώς θα μπορεί να τα μισθώνει και να έχει την επιλογή να επανακτά την κυριότητά τους μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να κατασκευάσει και να ανακατασκευάσει ακίνητα που του ανήκουν, σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Το Δημόσιο, εξάλλου, αποκτά πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στις μισθώσεις που συνάπτει, καθώς έχει πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια όσον αφορά στη διάρκειά τους και στην επιλογή διάφορων σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων, που οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων.


Με τα σημερινά δεδομένα, η κατασκευή ή η ανακατασκευή της υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι πολλές φορές δύσκολη. Και είναι δύσκολη, λόγω έλλειψης πόρων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους επενδύσεων και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η περιουσία του Δημοσίου. Παράλληλα, με την ισχύουσα νομοθεσία περί μισθώσεων δεν δίνεται στο Δημόσιο η απαιτούμενη ευελιξία αναφορικά με τη διάρκεια των μισθώσεων, αφού ο χρόνος της μίσθωσης περιορίζεται στα 12 χρόνια.


Το Δημόσιο μπορεί μεν να καταγγέλλει αζημίως τις μισθώσεις που συνάπτει, αυτό όμως οδηγεί συχνά στην πληρωμή υψηλότερου τιμήματος, υψηλότερου μισθώματος δηλαδή. Καθώς, οι ιδιώτες επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από το ενδεχόμενο πρόωρης και χωρίς αποζημίωση διακοπής της σύμβασης με υψηλότερο μίσθωμα. Επιπλέον, με το ισχύον καθεστώς, ένα ιδιόκτητο κτήριο του Δημοσίου έχει μειονεκτήματα σε περιπτώσεις μεταβολής των αναγκών του Δημοσίου - ιδίως λόγω τεχνολογικών, δημογραφικών, συγκοινωνιακών ή άλλων μεταβολών. Οπότε, το Δημόσιο είναι δεσμευμένο με τις παλαιές του επιλογές ή έχει τον κίνδυνο πτώσης της αξίας του ακινήτου εάν αποφασίσει να το εκποιήσει.
 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου - θα σας δοθούν τα νομοσχέδια, τα οποία θα είναι για ένα περιορισμένο χρόνο σε διαβούλευση, πριν κατατεθούν στη Βουλή - προβλέπονται τα εξής:


Θεσπίζονται κατ  αρχήν νέες μορφές συμβάσεων: Πρώτον, η μεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη με την ταυτόχρονη μίσθωσή του από το Δημόσιο ή από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, είναι μεταβίβαση σε ιδιώτη, πώληση ουσιαστικά, με ταυτόχρονη μίσθωση από το Δημόσιο ή από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.


Δεύτερον, είναι ο συνδυασμός της παραπάνω σύμβασης με την ανάληψη από τον ιδιώτη της υποχρέωσης να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου. Δηλαδή, μπορεί το ακίνητο να είναι ένα οικόπεδο, στο οποίο να κτίσει ο ιδιώτης.


Τρίτον, είναι η μακροχρόνια μίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις μισθώσεις του ισχύοντος νόμου 3130 του 2003 βάσει της διάρκειάς της και μπορεί να φτάσει τα 99 χρόνια.


Και τέταρτον, είναι μια μικτή σύμβαση που μπορεί να συνδυάζει στοιχεία και από τις προηγούμενες τρεις συμβάσεις.Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείμενό  τους περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος επί ακινήτου, προβλέπεται απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή, αν πρόκειται να μεταβιβαστεί η κυριότητα ή να υπάρξει μια μακροχρόνια μίσθωση η οποία ισοδυναμεί με μεταβίβαση της κυριότητας, χρειάζεται απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, γιατί αυτό ισοδυναμεί με αποκρατικοποίηση.


Παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρείες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα - και μιλάω για τις δημόσιες επιχειρήσεις τώρα -  να συνάπτουν τις παραπάνω συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι το προσχέδιό τους έχει συμπεριληφθεί στα επιχειρησιακά τους σχέδια που εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Δηλαδή, μια δημόσια επιχείρηση μπορεί και αυτή να κάνει τέτοιου είδους δικαιοπραξίες, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι μέρος ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αξιοποίηση των ακινήτων της.


Και επίσης, δίνεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - και εδώ εξαιρούμε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - να κάνουν χρήση των παραπάνω συμβατικών μορφών μισθώσεων.

 

Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα να αναλαμβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, λειτουργία και ασφάλιση του κτηρίου που μισθώνεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να μειώσουμε το συνολικό κόστος για το Δημόσιο ή για τον φορέα του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομιών κλίμακας που μπορεί να πετύχει ένας ιδιώτης, που έχει εξειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα.

 

Η διαδικασία, βεβαίως, επιλογής του αντισυμβαλλομένου ιδιώτη με το δημόσιο γίνεται με διαγωνισμό. Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των απαιτήσεων από τις συμβάσεις αυτές, ώστε να διευκολύνεται η δανειακή χρηματοδότηση του ιδιώτη που είναι ο αντισυμβαλλόμενος με το Δημόσιο, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους της σύμβασης για το Δημόσιο.

 

Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό τους ή εν μέρει στον δημόσιο τομέα και που θα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του Δημοσίου στις συμβάσεις αυτές. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος του Δημοσίου μια εν μέρει δημόσια επιχείρηση ή συνολικά δημόσια επιχείρηση.

 

Προβλέπεται η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε φορείς του δημόσιου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες, να γίνεται από ορκωτούς εκτιμητές.

 

Προβλέπεται, επίσης, η απαλλαγή των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από έμμεσους φόρους και η απαλλαγή του αντισυμβαλλομένου του Δημοσίου από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Στόχος είναι η μείωση του τελικού κόστους για το Δημόσιο και η ίση αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου αφού ορισμένες κατηγορίες αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου απαλλάσσονται από τους φόρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν κρίνεται επιθυμητό οι φορείς αυτοί να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. ¶ρα, όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι του Δημοσίου σε τέτοιου είδους συναλλαγές θα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση, είτε είναι φορείς του δημόσιου τομέα είτε είναι φορείς του ιδιωτικού τομέα.

 

Και, τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο, μέσω της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, να συνάπτει ως μισθωτής συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή leasing.

 

Στο ίδιο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται και διατάξεις, που βελτιώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας - των ΑΕΕΑΠ - και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.        Ειδικότερα, επεκτείνεται ο σκοπός των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, πέραν της διαχείρισης και στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας.  Ήταν ένας περιορισμός που υπήρχε στο παρελθόν, άρα η ρύθμιση θα βοηθήσει πάρα πολύ στη λειτουργία αυτών των ανωνύμων εταιρειών. Καθορίζεται κατώτατο όριο 80% για την επένδυση των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας σε ακίνητη περιουσία, ενώ επιτρέπεται και η συνολική επένδυση σε ακίνητα. Προσδιορίζονται πληρέστερα τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο της επένδυσης των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ενώ προστίθενται στις επενδυτικές τους επιλογές και οι απαιτήσεις προς απόκτηση ακινήτων βάσει προσυμφώνων, καθώς και η απόκτηση των μετοχών ανώνυμης εταιρείας που έχει μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων. Δηλαδή, με την ισχύουσα νομοθεσία αυτές οι ανώνυμες εταιρείες μπορούσαν να επενδύσουν μόνο σε ακίνητα ή να διαχειριστούν μόνο ακίνητα. Τώρα μπορούν να επενδύσουν σε ακίνητα και μπορούν να επενδύσουν και σε μετοχές εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητα. Σημειώνεται ότι και τα δύο αυτά μέσα είναι απαραίτητα για την απόκτηση ακινήτων που αξιολογούνται ως σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες από τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και έτσι αίρονται οι περιορισμοί στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που καθιστούν αυτές τις εταιρείες μη ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλους Έλληνες ή και ξένους επενδυτές ακινήτων αναφορικά με τις περιπτώσεις που έχω αναφέρει.

 

¶λλες διατάξεις που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου αφορούν στη βελτίωση του τρόπου εκτίμησης των αποκτουμένων ακινήτων ή των δικαιωμάτων επί ακινήτων και του ισχύοντος καθεστώτος τιμολόγησης των αξιών των ακινήτων. Διευρύνεται ο επιτρεπόμενος δανεισμός των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακινήτων ως ποσοστό του ενεργητικού τους στο 50% από 25% που ήταν μέχρι σήμερα, για κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών. Αυτό είναι απαραίτητο,  δεδομένου ότι διευρύνουμε πάρα πολύ το πεδίο δραστηριοποίησής τους. Και τέλος, επέρχονται ταυτόσημες προσαρμογές για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας με εκείνες που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακινήτων, δεδομένου ότι αποτελούν παρόμοιο θεσμό. Έτσι, οι διαφορές που υπήρχαν περιορίζονται.
 

Με το δεύτερο σχέδιο νόμου αναμορφώνεται ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, που ισχύει με βάση τον 2960/2001. Με το νέο κώδικα εναρμονιζόμαστε στις κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν και προσαρμόζουμε την τελωνειακή νομοθεσία σε αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ενισχύουμε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας και διευκολύνουμε την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων σε 88 τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας. Επίσης, βελτιώνεται η λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, αυξάνεται η αποδοτικότητα των υπαλλήλων της και αντιμετωπίζουμε και κάποια ζητήματα που αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: Ρυθμίζεται το θέμα του τέλους ταξινόμησης των διπλοκάμπινων αυτοκινήτων. Τα διπλοκάμπινα αυτοκίνητα είναι μεικτά αυτοκίνητα - είναι επιβατικά και φορτηγά - κυρίως αγροτικής χρήσης. Μειώνεται το χρονικό διάστημα για τον αποχαρακτηρισμό των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως από 10ετία σε 5ετία. Μέχρι σήμερα, αν κάποιος είχε ένα αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως δεν μπορούσε να το αποχαρακτηρίσει για 10 χρόνια. Αυτό συντελούσε στο να έχουμε παλιά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία και μάλιστα σε βαριά κυκλοφορία - γιατί τα επαγγελματικά αυτοκίνητα έχουν βαριά κυκλοφορία. Τώρα με την 5ετία πιστεύω ότι θα έχουμε σημαντική θετική περιβαλλοντική επίπτωση.


Παραχωρείται η δυνατότητα χρήσης αγροτικού πετρελαίου και από τα αυτοκίνητα που είχαν χαρακτηριστεί έως το 1992 ως αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης. Και αίρονται οι κυρώσεις για παραβάσεις παράνομης χρήσης αγροτικού πετρελαίου από τους κατόχους αυτών των αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν διαπραχθεί από τις 16/10/2003 και μετά – εφόσον, όμως, καταβληθεί η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Επίσης, αίρονται οι κυρώσεις για παραβάσεις παράνομης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης από αγρότες, αναφορικά με παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί πριν από τις 16 Οκτωβρίου του 2003 και πάλι εφόσον καταβληθεί η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Στην ουσία απαλλάσσονται από τις ποινές και τις προσαυξήσεις.

Χορηγείται πλήρης απαλλαγή για το τέλος ταξινόμησης των μέσων μεταφοράς των μετοικούντων στην Ελλάδα - δεν ήταν μέχρι τώρα πλήρης. Επεκτείνεται το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου μπορούν οι μετοικούντες να κάνουν χρήση του πιστοποιητικού μετοικεσίας από διετία σε τριετία, εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης. Έχουμε πολλούς συμπολίτες μας που μετοικούν αφού έχουν συνταξιοδοτηθεί και θέλουμε να διευκολύνουμε την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
 

Επεκτείνεται το δικαίωμα των αναπήρων με 80% και άνω κινητική αναπηρία, να παραλαμβάνουν ατελώς αυτοκίνητο έως 2.650 κυβικά εκατοστά. Ήταν χαμηλότερο το όριο, ήταν 2.000 κ.ε. μέχρι τώρα και πολλοί από αυτούς έχουν ανάγκη για μεγαλύτερα αυτοκίνητα, λόγω της φύσης της αναπηρίας τους. Μειώνεται το χρονικό διάστημα για τον αποχαρακτηρισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων από 10ετία σε 7ετία. Εδώ η λογική είναι αντίστοιχη αυτής για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Να μην έχουμε αυτοκίνητα, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον - διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των αυτοκινήτων, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρύπανση.

 
Χορηγείται στους πολύτεκνους το δικαίωμα παραλαβής και δεύτερου αυτοκινήτου μετά την 5ετία, με την προϋπόθεση ότι έχουν ακόμα τέσσερα ανήλικα τέκνα. Πάλι, κρατούσαν ένα παλιό αυτοκίνητο επί πάρα πολλά χρόνια.

 
Ενισχύεται η εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία και βιοτεχνία με παροχή δυνατότητας παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών με αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης για τη διασκευή τους στην Ελλάδα. Προστατεύεται το υγιές εμπόριο με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις εισαγωγής παραποιημένων ειδών. Αυτό έχει να κάνει με το παραεμπόριο, το οποίο «ανθεί» δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.


Θεσμοθετείται και για τις τελωνειακές υπηρεσίες η διαδικασία για τη διαγραφή χρεών σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης, κατ ανάλογο τρόπο με ότι ισχύει και στις ΔΟΥ. Εξομοιώνουμε, δηλαδή, τις τελωνειακές υπηρεσίες με τις ΔΟΥ. Τέλος, με ιδιαίτερο κεφάλαιο επανεργοποιούνται οι διατάξεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή, που είχαν παγώσει από το 1996.


Αυτές είναι μερικές από τις νέες διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και πολλές διατάξεις που κωδικοποιούν τις υφιστάμενες.


Θα ήθελα να κλείσω, λέγοντας δυο πράγματα και για την πορεία της οικονομίας γενικότερα. Θα σας μοιραστεί ένα ενημερωτικό σημείωμα για τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων όσον αφορά την ανάπτυξη, τα δημόσια οικονομικά, την ανεργία, τον πληθωρισμό και το διεθνές περιβάλλον.


Με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε η Στατιστική Υπηρεσία για το τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει εξαιρετικά ισχυρός. Η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης ήταν 4,6% το πρώτο τρίμηνο, ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις που έκαναν οι υπηρεσίες. Και είναι μία ένδειξη αυτή για την ισχυρή πορεία της οικονομίας. Είναι θετικό ότι η ανάπτυξη αυτή δεν προέρχεται τόσο από την κατανάλωση - η οποία έχει πολύ μικρότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το ΑΕΠ - αλλά κυρίως από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις και αυτό είναι μία συνέχιση των εξελίξεων που είχαμε και το 2006.


Οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι σήμερα για την πορεία της οικονομίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι μέσα στους στόχους. Όπως γνωρίζετε, εφέτος ο στόχος μας είναι το έλλειμμα να είναι στο 2,4% του ΑΕΠ και το χρέος της γενικής κυβέρνησης να πέσει στο 100% του ΑΕΠ από 104,6% που ήταν το 2006.


Να θυμίσω ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ - και αυτά είναι όλα με βάση τα παλαιά στοιχεία του ΑΕΠ - είχε την κορύφωσή του το 2001. Ήταν στο 114% του ΑΕΠ το 2001. Έκτοτε, έχει παρουσιάσει μια σχετική αποκλιμάκωση. Το 2004 είχε μία μικρή αύξηση στο 108,5%, πέρυσι έκλεισε στο 104,6% του ΑΕΠ και για εφέτος ο στόχος μας είναι να κλείσει στο 100%.


Βεβαίως, αυτά τα στοιχεία θα αναθεωρηθούν μετά την αναθεώρηση των εθνικολογιστικών μεγεθών αλλά η εξέλιξη, βεβαίως, θα είναι παρόμοια. Απλώς, θα είναι διαφορετικά τα απόλυτα ποσοστά.


Το ποσοστό ανεργίας στο δίμηνο βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 8,8%, το 2006 ήταν στο 8,9%. Η τάση που έχουμε εφέτος είναι για σημαντική μείωση της ανεργίας μέσα στο χρόνο. Είχαμε μια σημαντική μείωση από το 2004, όταν σε μέσα επίπεδα η ανεργία ήταν στο 10,5%. Το 2006 η ανεργία ήταν στο 8,9% και οι προβλέψεις εφέτος είναι ότι θα προσεγγίσει το 8%.


Έχουμε καλές εξελίξεις και στον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της σταθερότητας που παρατηρείται - σε υψηλά, βέβαια, επίπεδα - στις τιμές του πετρελαίου. Δεν είχαμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και είχαμε μάλιστα κάποιες μικρές μειώσεις σε μέσα επίπεδα. Ενώ το τετράμηνο του 2006 η τιμή του Brent ανά βαρέλι ήταν σχεδόν 64 δολάρια, το 2007 είναι στα 60 δολάρια. Και έχουμε, βεβαίως, και σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού - πιστεύω όχι μόνο λόγω της τιμής του πετρελαίου. Το τετράμηνο 2006 είχαμε πληθωρισμό 3,3% κατά μέσο όρο, το 2007 έχουμε 2,6% στο αντίστοιχο τετράμηνο. Έχουμε, δηλαδή, σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, μάλλον καλύτερα από τις προβλέψεις που είχαμε μέχρι τώρα. Αλλά, βεβαίως, χρειάζεται παρακολούθηση και εγρήγορση όσον αφορά τις εξελίξεις και στον πληθωρισμό και στην πραγματική οικονομία και στον προϋπολογισμό, παρότι τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι σε καλή πορεία.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης