Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ: Μειώνεται ο χρόνος αναμονής για την παροχή συντάξεων. Εγκαίνια Κέντρου Ανακαιφαλαίωσης Ενσήμων

21 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας και ο Υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος.....
Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας και ο Υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κ. Γεώργιος Μέργος και ο Υποδιοικητής κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου επεσήμαναν σε ομιλίες τους, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων ότι το Ίδρυμα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα πολίτη έθεσε πιλοτικά απο τις αρχές του μήνα σε λειτουργία το Κ.Α.Ν., με άμεσο στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

ΣΤΟ Κ.ΑΝ

Αξιοποιείται η προ-συνταξιοδοτική περίοδος.
Καταγράφεται ο ασφαλιστικός βίος, πριν την συμπλήρωση των χρονικών προυποθέσεων συνταξιοδότησης

Έτσι ώστε:
Μετά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση να απονέμεται ταχύτερα η σύνταξη (μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, θα απαιτείται μόνο η καταγραφή του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης)
  ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο χρόνος αναμονής για παροχή σύνταξης στις περιπτώσεις με μόνο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανερχόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια σε 6 έως 9 μήνες

  ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ έχει φθάσει σε:

1 μήνα στις περιπτώσεις Θανάτου,
2 έως 3 μήνες στις περιπτώσεις Γήρατος,
3 έως 4 μήνες στις περιπτώσεις Αναπηρίας.
Για τις περιπτώσεις απονομής σύνταξης με διατάξεις Διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος αναμονής διαφέρει επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι υποχρεωμένο να αναμένει απαντήσεις μέσω αλληλογραφίας από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς..


  Με την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών του Κ.ΑΝ., ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης Γήρατος αναμένεται να μειωθεί στις 30 ημέρες ή και λιγότερο.

  Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, πολλοί ήταν οι ενδιαφερόμενοι από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κορινθίας, οι οποίοι υπέβαλλαν σχετική αίτηση στο Κ.Α.Ν. (Γερανίου 42, Ομόνοια) ή στα Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Νομών Αττικής και Κορινθίας (τα οποία αντιμετωπίζουν το 65% των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων πανελλαδικά).

  Τόσο ο Διοικητής, κ. Γεώργιος Μέργος, όσο και ο Υποδιοικητής κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης στην ίδρυση του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης, που με την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων του θα δώσει λύση στο από πολλών δεκαετιών πρόβλημα, της ταχείας απονομής σύνταξης στους ασφαλισμένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

180.000 αιτήσεις γι απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου
260.000 αιτήσεις για πάσης φύσεως συνταξιοδοτικά θέματα

η επεξεργασία και ολοκλήρωση των οποίων γίνεται από τα 39 Κέντρα Απονομών όλης της χώρας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απονομή σύνταξης, εφαρμόζει νέες διαδικασίες, που αφορούν την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων του, οι οποίοι πρόκειται στο άμεσο μέλλον να συνταξιοδοτηθούν.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Ανακεφαλαίωσης (Γερανίου 42, Ομόνοια) ή στα Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Νομών Αττικής και Κορινθίας.

  Σε πρώτη φάση, αίτηση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι που:
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη λόγω Γήρατος το Β΄ εξάμηνο του 2007 (από 7/2007 μέχρι 12/2007)
έχουν αποκλειστική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Κορινθίας (65% των συνταξιοδοτικών υποθέσεων).

  Στο Κέντρο Ανακεφαλαίωσης συγκεντρώνονται όλες οι Αιτήσεις, πραγματοποιείται η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης, δημιουργείται ο προ-συνταξιοδοτικός φάκελος και αποστέλλεται στην κατοικία του ασφαλισμένου σχετική Απόφαση - Βεβαίωση.
  Τα ασφαλιστικά στοιχεία της προαναφερόμενης καταμέτρησης καταχωρούνται στα Ηλεκτρονικά Αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  Όταν ο ασφαλισμένος υποβάλει Αίτηση συνταξιοδότησης, αντλούνται τα επεξεργασμένα στοιχεία και προσμετράται μόνο ο υπολειπόμενος χρόνος ασφάλισης.

  Σε δεύτερη φάση θα γίνει σταδιακά η επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης - ΚΑΝ και σε άλλους Νομούς της χώρας.

  Σε τρίτη φάση αίτηση καταμέτρησης θα μπορούν να υποβάλουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχική ασφάλιση και όχι μόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Πριν τη λήξη του έτους 2007, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση προκειμένου να υποβάλουν Αίτηση, όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2008 και μετέπειτα.

  Στόχος της Διοίκησης είναι η πλήρης καταγραφή της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον ασφαλισμένο η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης (πληρωμή σύνταξης) θα καταλήξει να είναι μια τυπική διαδικασία το πολύ ενός μηνός.

  Στο ΚΑΝ - που με απόφαση του Διοικητού κ. Γεώργιου Μέργου τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τις 7 Μαΐου - υπάρχει και τμήμα εξυπηρέτησης - πληροφόρησης των ασφαλισμένων για συνταξιοδοτικά θέματα.

  Επίσης το ΚΑΝ είναι πλήρως δικτυωμένο, συνδεδεμένο ON LINE με Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικών Υπηρεσιών) και Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) με σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό.

Παρακολούθηση ροής

  Η ροή των εργασιών τόσο στο ΚΑΝ όσο και στα υπ/τα απονομών (ήδη λειτουργεί στα: περιφερειακό Υπ/μα συντάξεων, Υπ/μα Πειραιά και Υπ/μα Περιστερίου) θα παρακολουθείται τόσο τοπικά όσο και κεντρικά από ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ροών εργασίας για τις απονομές συντάξεων (Work -Flow).

Με το σύστημα αυτό θα έχουμε:


πλήρη εικόνα προόδου εργασιών
ένα σύγχρονο εργαλείο για λήψη αποφάσεων
σημείο πληροφόρησης / εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου για την πορεία των αιτήσεων (άμεση ενημέρωση και μέσω τηλεφώνου)
βελτίωση κατανομής του πλήθους των συνταξιοδοτικών αιτήσεων που θα ανατεθούν σε κάθε χρήστη και
επιτάχυνση στην διαδικασία λόγω τυποποίησης και δυνατότητας εφαρμογής ελέγχου και εκτίμησης.


  Η επιτυχής λειτουργία του ΚΑΝ και η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές με μεγάλο όγκο ασφαλισμένων ( Πειραιάς, Περιστέρι, Θεσσαλονίκη και Πάτρα σε πρώτη φάση), καθώς επίσης και στα Υπ/τα απονομών σε δεύτερη φάση θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

  Η σταδιακή ένταξη όλων των Υπ/των απονομών υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί το Α εξάμηνο του 2008.  
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης