Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο φορολογικό καθεστώς για ακίνητα και αυτοκίνητα

20 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πέντε δραστικές αλλαγές θα περιλαμβάνει η τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Με αυτήν, θα αναμορφώνεται το καθεστώς που διέπει σήμερα τη φορολογία ακινήτων, οχημάτων, συναλλαγών, εισοδημάτων και ειδικών επαγγελμάτων, τόσο ως «συνέχεια» των προηγούμενων δύο φάσεων της φορολογικής μεταρρύθμισης όσο και λόγω της υποχρεωτικής....
Νέο φορολογικό καθεστώς για ακίνητα και αυτοκίνητα

Πέντε δραστικές αλλαγές θα περιλαμβάνει η τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Με αυτήν, θα αναμορφώνεται το καθεστώς που διέπει σήμερα τη φορολογία ακινήτων, οχημάτων, συναλλαγών, εισοδημάτων και ειδικών επαγγελμάτων, τόσο ως «συνέχεια» των προηγούμενων δύο φάσεων της φορολογικής μεταρρύθμισης όσο και λόγω της υποχρεωτικής εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία.

Οι 5 αλλαγές, οι οποίες επέρχονται με βάση τις κυβερνητικές σκέψεις, αφορούν:

Πρώτον, τη συγχώνευση όλων των φόρων που επιβάλλονται στην κατοχή ακίνητης περιουσίας σε ένα ενιαίο τέλος. Ειδικότερα, στόχος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι να καταργηθούν οι επιμέρους φόροι που επιβαρύνουν σήμερα την κατοχή ακινήτων και να αντικατασταθούν από ένα ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας.

Δεύτερον, την κατάργηση ορισμένων από τις διατάξεις που προβλέπουν αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων.

Τρίτον, την κατάργηση ορισμένων φόρων που επιβάλλονται επί των συναλλαγών και αντικατάστασή τους με φόρους στο εισόδημα.

Τέταρτον, αλλαγές στο καθεστώς φορολογίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων, λόγω εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία.

Πέμπτον, την επανεξέταση του συνόλου των φόρων υπέρ τρίτων.
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης