Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για παράταση δημοσίευσης Ισολογισμών και υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected], [email protected]

Θεσσαλονίκη 4/6/2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ׃
1) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
κ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ
2) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ. ΜΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
4) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
5) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
6) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.
7) Ε.Ε.Θ. - ΤΜΗΜΑ Γ.ΕΜ.Η.
8) Β.Ε.Θ. - ΤΜΗΜΑ Γ.ΕΜ.Η.
9) Ε.Β.Ε.Θ. - ΤΜΗΜΑ Γ.ΕΜ.Η.
10) Ο.Ε.Ε.Θ.
11) Ο.Β.Σ.Θ.
12) Σ.Β.Β.Ε.
13) Σ.Ε.Β.Ε.
14) Σ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
15) Ε.Σ.Θ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι περισσότερες Α.Ε. της χώρας έχουν ορίσει στις 30/6/2015 τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τους για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, είκοσι (20) μέρες πριν, δηλαδή μέχρι 10/6/2015, οι εν λόγω Α.Ε. έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις και να τις αναρτήσουν στο Γ.ΕΜ.Η. των οικείων Επιμελητηρίων μαζί με τον ισολογισμό της 31/12/2014 και με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών -ελεγκτών, για όσες έχουν τέτοια υποχρέωση.

Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε. για δημοσίευση του ισολογισμού στο Γ.ΕΜ.Η.

Λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία σύνταξης των ισολογισμών της χρήσης 2014 και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι η 30/6/2015, οι εταιρίες αυτές αδυνατούν να υποβάλλουν για έγκριση στο Υπουργείο σας τις οικονομικές καταστάσεις και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου στο Γ.ΕΜ.Η. μέχρι 10/6/2015.

Επιπλέον οι περισσότεροι ορκωτοί λογιστές - ελεγκτές δεν έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους λόγω και του φορολογικού ελέγχου που διενεργούν και δεν έχουν εκδώσει ακόμη τα πιστοποιητικά ελέγχου για να δημοσιευθούν μαζί με τους ισολογισμούς. Μόλις χθες 3/6/2015 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1113 από την Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία καθορίζει τον τρόπο έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Παρακαλούμε λοιπόν για όλους τους παραπάνω λόγους με ειδική εγκύκλιο σας ή σχετική τροπολογία του νόμου, να δοθεί παράταση για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευση των ισολογισμών των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. στο Γ.ΕΜ.Η. μέχρι 31/7/2015, για να μην υποστούν οι εταιρίες το κόστος των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία την περίοδο αυτή της οικονομικής ύφεσης για τις περισσότερες είναι δυσβάσταχτα.

Παρόμοια απόφαση του Υπουργείου σας υπήρξε και τα προηγούμενα έτη για τους ίδιους λόγους.


Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης