Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Ε. για ένταξη στη ρύθμιση των ν. 4321/2015, 4324/2015 | Taxheaven

Live Search Results

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Ε. για ένταξη στη ρύθμιση των ν. 4321/2015, 4324/2015

Αθήνα, 03.06.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΟΑΕΕ
ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμισης του ν. 4321/2015, 4324/2015.


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 ν..4329/2015 (ΦΕΚ 53Α΄/2.6.2015) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ν.4321/2015 – ν.4324/2015 έως 26.6.2015.

Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του Οργανισμού, μπορούν να εκμεταλλευτούν τη χορηγούμενη παράταση και να ενταχθούν στη ρύθμιση εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, συνταξιοδοτικές παροχές) καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και τρείς (3) κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες κλάδου Σύνταξης.

Η ημερομηνία 26.6.2015 υποδηλώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την ημέρα αυτή και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Για τους λόγους αυτούς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αναβάλουν για τις τελευταίες ημέρες της οριζόμενης προθεσμίας την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του για υπαγωγή στην ρύθμιση.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone