Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

8 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έθεσε από σήμερα πιλοτικά σε λειτουργία το Κ.Α.Ν. (Κέντρο Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων) με άμεσο στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έθεσε από σήμερα πιλοτικά σε λειτουργία το Κ.Α.Ν. (Κέντρο Ανακεφαλαίωσης Ενσήμων) με άμεσο στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων.

Σε πρώτη φάση, Αίτηση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι που:

* θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη λόγω Γήρατος το Β εξάμηνο του 2007 (από 7/2007 μέχρι 12/2007)
* έχουν αποκλειστική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
* κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Κορινθίας.

Ταυτόχρονα με την αίτηση συνυποβάλλονται:

-όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
-φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κ.Α.Ν. (Γερανίου 42, Ομόνοια) ή στα Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Νομών Αττικής και Κορινθίας.

Στο Κέντρο Ανακεφαλαίωσης συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις, πραγματοποιείται η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης και αποστέλλεται στην κατοικία του ασφαλισμένου σχετική προσυνταξιοδοτική απόφαση - βεβαίωση. Τα ασφαλιστικά στοιχεία της προαναφερόμενης καταμέτρησης, καταχωρούνται σε Ηλεκτρονικά Αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όταν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, αντλούνται τα επεξεργασμένα στοιχεία, προσμετράται μόνο ο υπολειπόμενος χρόνος ασφάλισης και εκδίδεται άμεσα η συνταξιοδοτική απόφαση.

Το Κ.Α.Ν. στη φάση της πλήρους λειτουργίας του θα καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα δίνοντας λύση και στο πρόβλημα της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η αλληλογραφία μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων θα ολοκληρώνεται κατά την προσυνταξιοδοτική περίοδο και η σύνταξη θα απονέμεται εντός μηνός μετά την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης