Αποτελέσματα live αναζήτησης

SingularLogic: Αυξημένος τζίρος στο τρίμηνο

7 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Αυξημένο τζίρο ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η SingularLogic. Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. το 2006, αύξηση που αντιστοιχεί σε 170%....
SingularLogic: Αυξημένος τζίρος στο τρίμηνο


Αυξημένο τζίρο ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η SingularLogic. Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. το 2006, αύξηση που αντιστοιχεί σε 170%

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 0,9 εκατ., έναντι του αρνητικού E.B.I.T.D.A. 0,2 εκατ. το 2006.

Οι ζημίες προ φόρων (E.B.T.) μειώθηκαν σε 1,1 εκατ. έναντι 1,3 εκατ. το 2006 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημίες 1,7 εκατ. από 1,5 εκατ. το 2006.

Οπως αναφέρει η διοίκηση σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει την ισχυροποίηση του ομίλου και την αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει εισέλθει, μετά τις επιτυχημένες κινήσεις εξαγορών του 2006 και την συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση. Η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και των προσφερομένων λύσεων συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με παραδοσιακή ενίσχυση του τζίρου στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2007 επιβεβαιώνουν την επαναφορά της λειτουργικής κερδοφορίας με θετικό E.B.I.T.D.A. από το 1ο τρίμηνο του έτους ως αποτέλεσμα της αύξησης πωλήσεων και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (E.B.T.) είναι βελτιωμένα παρά το ότι ακόμα αρνητικά, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν και υψηλότερες αποσβέσεις σε σχέση με το 2006, σαν αποτέλεσμα των επενδυτικών κινήσεων του ομίλου την προηγούμενη χρονιά καθώς και της επιβάρυνσης από έξοδα του προγράμματος αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώνεται στο Α εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων το 2007 επιβαρύνθηκαν με αναβαλλόμενη φορολογία με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να εμφανίσουν ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,3 εκατ. έναντι 5,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 119%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) ανήλθαν σε 0,6 εκατ. Ευρώ, βελτιωμένα κατά 1 εκατ. Ευρώ, έναντι του αρνητικού E.B.I.T.D.A. 0,4 εκατ. το 2006 και τα Αποτελέσματα προ φόρων (E.B.T.) ανήλθαν σε ζημίες 0,9 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. το 2006.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πορεία ανάπτυξης της εταιρείας θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια του 2007 και θα ενισχυθεί με επιπλέον επενδυτικές κινήσεις.
Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης