Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντίγραφα δηλώσεων και από τα ΚΕΠ

4 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Aντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε5) συνοδευτικών εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) καθώς και εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι φορολογούμενοι και από τα ΚΕΠ σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Αντίγραφα δηλώσεων και από τα ΚΕΠ

Aντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε5) συνοδευτικών εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) καθώς και εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι φορολογούμενοι και από τα ΚΕΠ σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Στο κείμενο της απόφασης
......
α) Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και Ε5), των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2, Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα Κ.Ε.Π., στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση
για τη χορήγησή τους.

β) Δεν χρειάζεται να αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιπλέον έγγραφη εξουσιοδότηση του πολίτη προς το Κ.Ε.Π., προκειμένου να του χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία, δεδομένου ότι στο έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει στο Κ.Ε.Π. υπάρχει ενσωματωμένη η εξουσιοδότησή του προς αυτό,
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να λάβουν γνώση του παρόντος, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης