Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κύμα φορολογικών ελέγχων στις εισηγμένες εταιρείες

2 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με ελέγχους της εφορίας σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, συνεχίζεται το παιχνίδι των εντυπώσεων στη σκιά του σκανδάλου των ομολόγων. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει ήδη εντολή στις φορολογικές αρχές να διενεργήσουν γενικό φορολογικό έλεγχο στις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, με προτεραιότητα σε εκείνες που έχουν να ελεγχθούν..
Κύμα φορολογικών ελέγχων στις εισηγμένες εταιρείες

Με ελέγχους της εφορίας σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, συνεχίζεται το παιχνίδι των εντυπώσεων στη σκιά του σκανδάλου των ομολόγων. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει ήδη εντολή στις φορολογικές αρχές να διενεργήσουν γενικό φορολογικό έλεγχο στις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, με προτεραιότητα σε εκείνες που έχουν να ελεγχθούν πάνω από δύο χρόνια. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ισολογισμών 35, επίσης εισηγμένων, εταιρειών από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Στη σκιά των ομολόγων και υπό το βάρος της υστέρησης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ενεργοποιείται γενικότερος φορολογικός έλεγχος των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών με προτεραιότητα σε εκείνες που έχουν να ελεγχθούν πάνω από δύο χρόνια. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των ισολογισμών 35 επίσης εισηγμένων εταιρειών από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με απώτερο στόχο να διασφαλισθεί η ορθή πορεία απεικόνισης των πραγματικών στοιχείων από τα λογιστήρια των εταιρειών μέχρι τους ορκωτούς ελεγκτές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Oικονομικών έχει δώσει, ήδη, εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες μέσα στο επόμενο δίμηνο να ελέγξουν κατά προτεραιότητα τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο XA ώστε οι ανέλεγκτες χρήσεις τους να μην υπερβαίνουν τις δύο. Και αυτό διότι μεγάλος αριθμός εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν να ελεγχθούν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα κάποιες χρήσεις να έχουν παραγραφεί και το Δημόσιο να έχει χάσει σημαντικά ποσά από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Την υποχρέωση αυτή άλλωστε των φορολογικών αρχών προβλέπει επιχειρησιακή εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, που στόχο έχει την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι αυτοί θεσμοθέτηκαν με τον Νόμο 2324 το 1995(!) χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα οι φορολογικές αρχές να επιδείξουν πραγματικό ζήλο. Για τον λόγο αυτό το οικονομικό επιτελείο αναγκάσθηκε να εκδώσει νέα εντολή τον Iούνιο του 2003, λίγο πριν τις εκλογές, και σχεδόν αμέσως ο όλος μηχανισμός έπεσε και πάλι σε αδράνεια.

Στις νέες οδηγίες του υπουργείου Oικονομικών γίνεται λόγος για τήρηση του νόμου, που στόχο έχει την προστασία του επενδυτή. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2324/95, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος των εταιρειών των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ, καθώς και των εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι ανωτέρω εταιρείες ώστε οι ανέλεγκτες χρήσεις τους να μην υπερβαίνουν τις δύο. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και τον έγκαιρο έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων και προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεών τους, ούτως ώστε, πέραν των άλλων, να εξασφαλίζεται η πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού».
Διάτρητοι ισολογισμοί

Το έναυσμα για τη διενέργεια των ελέγχων δίνει και η αναζωπύρωση του Χρηματιστηρίου, αλλά και η ανάγκη να καθαρίσει το θολό τοπίο που δημιουργήθηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των ομολόγων. Ετσι κι αλλιώς, όμως, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ισολογισμοί των εταιρειών έβριθαν από παρατηρήσεις ορκωτών περί ανέλεγκτων χρήσεων.
Ούτε όμως και αυτοί οι ίδιοι οι ορκωτοί ελεγκτές θα βρεθούν στο απυρόβλητο, καθώς ένα μέρος των λογιστικών καταστάσεων που υπογράφουν, θα ελεγχθεί από την ΕΛΤΕ. Σημειώνεται ότι, πέραν των εισηγμένων εταιρειών, η ΕΛΤΕ μπορεί για τον ίδιο λόγο να ελέγξει δειγματοληπτικά ύστερα από κλήρωση και τις λογιστικές καταστάσεις μη εισηγμένων εταιρειών με ορατό τον κίνδυνο αυστηρών κυρώσεων στην περίπτωση παρατυπιών από ορκωτούς ελεγκτές.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ΕΛΤΕ αποκαλύψει παρατυπία από ορκωτό, πέραν της τιμωρίας του από την ίδια, κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντιμετωπίζει και το διοικητικό συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για την παράθεση των στοιχείων στον ελεγκτή. Ειδικά για τον ορκωτό ελεγκτή, οι κυρώσεις προβλέπουν προσωρινή αργία και επιβολή διοικητικού προστίμου έως 1 εκατ. ευρώ τόσο στον ίδιο όσο και στην ελεγκτική του εταιρεία.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης