Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) Ανακοινώνει τα επόμενα βήματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

27 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Ουάσιγκτον, 24 Απριλίου 2007 - Σε συνέχεια της στρογγυλής τραπέζης του περασμένου μήνα, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αποδοχή χρηματοοικονομικών αναφορών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) όπως δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).....
Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) Ανακοινώνει τα επόμενα βήματα που αφορούν τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
26 Απριλίου 2007

Ουάσιγκτον, 24 Απριλίου 2007 - Σε συνέχεια της στρογγυλής τραπέζης του περασμένου μήνα, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αποδοχή χρηματοοικονομικών αναφορών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) όπως δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Η Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει αυτό το καλοκαίρι μια Proposing Release η οποία θα ζητά σχόλια για τις προτεινόμενες αλλαγές των κανόνων της Επιτροπής οι οποίες θα επιτρέπουν τη χρήση των ΔΠΧΠ στις χρηματοοικονομικές αναφορές που υποβάλλονται από ξένους ιδιώτες εκδότες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην Επιτροπή. Η προσέγγιση στον προτεινόμενο κανόνα αφορά την παροχή δυνατότητας επιλογής από τους  ξένους ιδιώτες εκδότες μεταξύ των ΔΠΧΠ και των αμερικανικών Λογιστικών Αρχών Γενικής Αποδοχής (US GAAP). Επιπλέον, η Επιτροπή σχεδιάζει μια Concept Release σχετικά με θέματα που περιλαμβάνουν την πιθανότητα οι αμερικανοί και οι ξένοι εκδότες να έχουν όμοια μεταχείριση από αυτή την άποψη με την παροχή και στους αμερικανούς εκδότες της εναλλακτικής επιλογής να χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ. Σχόλια και για τα δύο θα πρέπει να υποβληθούν το φθινόπωρο.

"Τα επόμενα βήματα που η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα θα μας κρατήσουν στην κατεύθυνση του Προγράμματος δράσης (Roadmap) που ανακοινώθηκε το 2005" είπε ο Πρόεδρος της SEC Christopher Cox. Εν αναμονή των δημόσιων σχολίων για την πρόταση, "παραμένουμε στην τροχιά της εξάλειψης της εναρμόνισης μέχρι το 2009" πρόσθεσε ο Cox.

Σήμερα οι κανόνες της Επιτροπής απαιτούν από τους ξένους ιδιώτες εκδότες που καταρτίζουν αναφορές με βάση τα ΔΠΧΠ, ή όποιες άλλες Λογιστικές Αρχές εκτός των αμερικανικών, να εναρμονίζουν αυτές  τις χρηματοοικονομικές αναφορές με τις US GAAP. Η προγραμματισμένη πρόταση της Επιτροπής αυτό το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να εξαλείψει αυτή την απαίτηση εναρμόνισης όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναφορές που υποβάλλονται με βάση τα ΔΠΧΠ ξεκινώντας από το 2009. Αυτό είναι σύμφωνο με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο Πρόγραμμα δράσης το 2005.

Επειδή η εξάλειψη της απαίτησης για εναρμόνιση θα επιτρέψει σε κάποιες, όχι όμως σε όλες, τις εισηγμένες εταιρίες να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ΔΠΧΠ και των US GAAP, προκύπτει το ερώτημα εάν όλες οι εισηγμένες θα μπορούν να καταρτίζουν αναφορές είτε με τα ΔΠΧΠ είτε με τις US GAAP. Η προγραμματισμένη Concept Release θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

"Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η Επιτροπή προχωρεί σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Οι ενέργειες που ανακοινώθηκαν σήμερα αντιπροσωπεύουν σημαντικά βήματα προς ένα μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο τα ΔΠΧΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομη βάση από τους ξένους ιδιώτες εκδότες και πιθανόν και από αμερικανούς εκδότες" παρατήρησε ο John W. White, Διευθυντής του Τμήματος Corporation Finance της Επιτροπής. "Το προσωπικό θα συνεχίσει την εργασία μας που αφορά τα ΔΠΧΠ έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε στην Επιτροπή μία υπόδειξη για την εξάλειψη της απαίτησης εναρμόνισης με τις US GAAP  έγκαιρα για τις ετήσιες αναφορές που υποβάλλουν κάθε ημερολογιακό έτος οι ξένοι ιδιώτες εκδότες για το 2009".

"Κατά πόσον στους ξένους ιδιώτες εκδότες και τελικά στις αμερικανικές εταιρίες θα πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΠ χωρίς την υπάρχουσα εναρμόνιση με τις  US GAAP είναι σημαντικά ερωτήματα πολιτικής για την Επιτροπή και τους αμερικανούς επενδυτές" είπε ο Conrad W. Hewitt, Chief Accountant της Επιτροπής. "Έχοντας κατά νου το Πρόγραμμα δράσης, εργαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για να αναπτύξουμε τις υποδείξεις μας ώστε να τις εξετάσει η Επιτροπή".

 

Μετάφραση: Ρένα Λιαπάτη
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης