Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή στον Υφυπουργό Ανάπτυξης για τον έλεγχο των Ανωνύμων Εταιρειών

26 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει παρακολουθήσει σε βάθος τις εξελίξεις, που αφορούν στις τροποποιήσεις του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών,ενώ έχει εγκαίρως υποβάλλει τις θέσεις του επί του σχετικού Σχεδίου Νόμου....
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα - Τηλ.: 5202250-260-270, FAX: 5229167, e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Π.: Φ4-1490

Ημ/νία: 24-4-2007
Προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Γιάννη Παπαθανασίου
Κύριε Υφυπουργέ,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει παρακολουθήσει σε βάθος τις εξελίξεις, που αφορούν στις τροποποιήσεις του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών,ενώ έχει εγκαίρως υποβάλλει τις θέσεις του επί του σχετικού Σχεδίου Νόμου.
Στις αρχικές θέσεις της Επιτροπής, στην οποία ανάθεσε το Υπουργείο σας την εξέταση των συναφών θεμάτων, συμπεριλαμβάνεται και η άποψη ότι είναι αναγκαία η κατάργηση του ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών που εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό ορκωτό έλεγχο. Το βασικό επιχείρημα αυτής της άποψης, ήταν ότι οι κοινοτικές οδηγίες απαλλάσσουν την κατηγορία αυτή των Ανωνύμων Εταιρειών από αυτή την
υποχρέωση. Παράλληλα έχει διατυπωθεί και το επιχείρημα ότι ο έλεγχος αυτών των εταιρειών είναι σε μεγάλο ποσοστό εικονικός.

Με δεδομένο ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων ελέγχεται κατά κύριο λόγο από οικονομολόγους κατόχους άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (χωρίς ο Νόμος να αποκλείει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές), είναι προφανές ότι ένα τέτοιο επιχείρημα, εάν φυσικά υφίσταται, θα προσέβαλλε τον κλάδο των οικονομικών επιστημόνων, που με πιστοποιημένα από την Πολιτεία επαγγελματικά προσόντα, ασκεί το επιστημονικό του Έργο με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
Ο φορέας μας διαφωνεί κάθετα με αυτό το σκεπτικό, και όπως σας έχουμε εκφράσει σε συνάντησή μας θεωρούμε αναγκαίο τον έλεγχο των εν λόγω εταιρειών και απαραίτητη την αναβάθμιση των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών. Θεωρούμε ότι η κατάργηση του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί Ορκωτού Ελέγχου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο στη διατύπωση μίας πραγματικής εικόνας των οικονομικών των επιχειρήσεων, αλλά και κατά συνέπεια στην γενικότερη κατάσταση της Εθνικής Οικονομίας, λαμβάνοντας ως δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αυτής της κατηγορίας εταιρειών σε σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη. Παράλληλα η κατάργηση των ελέγχων δεν συμβάλλει σε καμία πε ρίπτωση στη διαφάνεια των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και στην προστασία των μετόχων τους.

Ως εκ τούτου θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβασή σας, προκειμένου να συνεχισθεί ο διαχειριστικός έλεγχος των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο σύστημα, παρακάμπτοντας τις όποιες πιέσεις, που ενδεχομένως ασκούνται από όσους εξΆ αρχής δεν θεωρούσαν χρήσιμη και αναγκαία αυτή τη διαδικασία.
Τέλος θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών και έχει παρουσιάσει επανειλημμένως επιστημονικά εμπεριστατωμένες θέσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια προς το Υπουργείο σας, κατά τη διαμόρφωση του πλαισίου αναφορικά με το διαχειριστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Σας ευχαριστούμε.

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.

Παρασκευάς Μ. Γιαννόπουλος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης