Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους για επιχειρήσεις

25 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων της ICAP σε δείγμα 2.217 επιχειρήσεων που έχουν δημιοσιεύσει –έως τις 31 Μαρτίου– λογιστικές καταστάσεις απελθούσας χρήσης το κόστος πωληθέντων σε σχέση με το 2005 αυξήθηκε κατά 16,57% με τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά 13,55%. Eτσι το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε στο 22,27% από 24,29%...
Με ρυθμό πενταπλάσιο του μέσου πληθωρισμού και υψηλότερο αυτών της αύξησης των πωλήσεων έτρεξαν πέρυσι τα κόστη πωληθέντων των ελληνικών επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να ψαλιδίσουν τα κέρδη τους.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων της ICAP σε δείγμα 2.217 επιχειρήσεων που έχουν δημιοσιεύσει –έως τις 31 Μαρτίου– λογιστικές καταστάσεις απελθούσας χρήσης το κόστος πωληθέντων σε σχέση με το 2005 αυξήθηκε κατά 16,57% με τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά 13,55%. Eτσι το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε στο 22,27% από 24,29% και το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε στο 6,94% από 7,71%.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη του πληθωρισμού, ο οποίος το 2006 μειώθηκε ελαφρά σε 3,2%. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και ένα σημαντικό μερίδιο επιχειρήσεων, οι οποίες υπέστησαν ονομαστική κάμψη των πωλήσεών τους.

Η πορεία αυτή των πωλήσεων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι συμβατή με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2006, όπου παρά τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή, ο ρυθμός μεγέθυνσης ήταν υψηλός, η ανεργία μειώθηκε, ο πληθωρισμός κάμφθηκε ελαφρά, αλλά υπήρξε και επιδείνωση του εξωτερικού ελλείμματος.

Η εξέλιξη όμως της κερδοφορίας των επιχειρήσεων δεν ήταν ικανοποιητική. Τα μικτά κέρδη των 2.217 επιχειρήσεων αυξήθηκαν με ρυθμό μόλις 4,1%, λόγω της ταχύτερης αύξησης των στοιχείων του κόστους. Τα δε προ φόρου κέρδη παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα, εάν δεν ληφθεί υπόψη η εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας του ΟΤΕ, ο οποίος από ζημίες 430,2 εκ. ευρώ το 2005 πραγματοποίησε κέρδη 655,8 εκ. ευρώ το 2006. Ανάλογες των εξελίξεων αυτών είναι και οι μεταβολές των χρηματοοικονομικών δεικτών.

Υπογραμμίζονται βεβαίως οι δυσκολίες του εγχειρήματος, δεδομένου ότι ο αριθμός ισολογισμών είναι ακόμα μικρός, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς, ενώ στο εξεταζόμενο δείγμα υπεραντιπροσωπεύονται οι μεγαλύτερου μεγέθους μονάδες και ιδιαίτερα οι εισηγμένες επιχειρήσεις.
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης