Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.

24 Απρίλιος 2007
Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
 Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 2η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
65.856
29,46
1.273.115.304
118.374.880
59.880
90,93
Πιστωτικές
57.617
25,78
976.160.271
-58.365.066
54.317
94,27
Μηδενικές
100.061
44,76
590.766.209
0
93.031
92,97
ΣΥΝΟΛΟ
223.534
100,00
2.840.041.784
60.009.814
207.228
92,71

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 223.534 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 207.228 δηλαδή ποσοστό 92,71% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 232.914 δηλώσεων εκ των οποίων 44.547 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 188.367 μέσω των Δ.Ο.Υ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 2η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
95.980
29,89
1.802.435.475
178.750.147
86.593
90,22
Πιστωτικές

82.595

25,72
1.357.448.013
-93.852.296
77.722
94,10
Μηδενικές
142.573
44,39
801.061.484
0
132.107
92,66
ΣΥΝΟΛΟ
321.148
100,00
3.960.944.972
84.897.851
296.422
92,30

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 321.148 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 296.422 δηλαδή ποσοστό 92,30% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης