Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.

24 Απρίλιου 2007 Σχόλια
Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
 Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 2η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
65.856
29,46
1.273.115.304
118.374.880
59.880
90,93
Πιστωτικές
57.617
25,78
976.160.271
-58.365.066
54.317
94,27
Μηδενικές
100.061
44,76
590.766.209
0
93.031
92,97
ΣΥΝΟΛΟ
223.534
100,00
2.840.041.784
60.009.814
207.228
92,71

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 223.534 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 207.228 δηλαδή ποσοστό 92,71% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 232.914 δηλώσεων εκ των οποίων 44.547 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 188.367 μέσω των Δ.Ο.Υ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 2ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2007.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 2η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
95.980
29,89
1.802.435.475
178.750.147
86.593
90,22
Πιστωτικές

82.595

25,72
1.357.448.013
-93.852.296
77.722
94,10
Μηδενικές
142.573
44,39
801.061.484
0
132.107
92,66
ΣΥΝΟΛΟ
321.148
100,00
3.960.944.972
84.897.851
296.422
92,30

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 321.148 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 296.422 δηλαδή ποσοστό 92,30% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης