Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς αμείβεται η 1η Μαΐου 20/4/2007

23 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η 1η Μαΐου ανήκει στις προαιρετικές αργίες με απόφαση όμως του Υπουργού Εργασίας καθορίζεται κάθε χρόνο σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας ΑΝ 380/68....
Πώς αμείβεται η 1η Μαΐου 20/4/2007

Η 1η Μαΐου  ανήκει στις προαιρετικές αργίες  με απόφαση όμως του Υπουργού Εργασίας  καθορίζεται  κάθε χρόνο σαν ημέρα  υποχρεωτικής αργίας ΑΝ 380/68.

Έτσι κατά την ημέρα αυτή  απαγορεύεται η απασχόληση  των μισθωτών  και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν απασχοληθούν  κατά την 1η Μαΐου ισχύουν τα εξής:

Εάν λοιπόν  δεν απασχοληθούν την 1η Μαΐου για λόγους που δεν οφείλονται σ΄αυτούς  μόνο όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο θα πάρουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό  τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Σε περίπτωση που απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου και αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ημερομίσθιό τους.

Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση  75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί  και εκτάκτως λειτουργεί την 1η Μαΐου  όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν επιπλέον  της προσαύξησης 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχοληθούν.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης