Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξόφληση φόρων και με πιστωτικές κάρτες μέσω Internet

23 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ηλεκτρονικά και με χρέωση πιστωτικής κάρτας θα εξοφλούνται σύντομα όλοι οι φόροι (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα» τις οφειλές τους στην εφορία δίνοντας μέσω του Ιντερνετ τη σχετική εντολή χρέωσης της κάρτας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών...
Ηλεκτρονικά και με χρέωση πιστωτικής κάρτας θα εξοφλούνται σύντομα όλοι οι φόροι (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα» τις οφειλές τους στην εφορία δίνοντας μέσω του Ιντερνετ τη σχετική εντολή χρέωσης της κάρτας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών μετά και την αναβάθμιση του taxisnet έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τη σχετική υποδομή, που θα επιτρέπει στους φορολογουμένους την ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων.

Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει διαμορφωθεί στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ η ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία που θα επιτρέπει στους φορολογουμένους να τακτοποιούν γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία τις φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που θα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία όπου θα πληκτρολογούν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου, τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας και το ποσό του φόρου που τους έχει βεβαιώσει η εφορία. Η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική εντολή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του φορολογουμένου για την εξόφληση του φόρου.

Πληρωμές
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα αφορούν όχι μόνο τους φορολογουμένους που υποβάλλουν μέσω του taxisnet τις δηλώσεις τους (ΦΠΑ ή φορολογία εισοδήματος) αλλά και τους φορολογουμένους που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους παραδοσιακά στην εφορία. Σημειώνεται ότι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά (με χρέωση τους τραπεζικού τους λογαριασμού) τον ΦΠΑ οι επιτηδευματίες που υποβάλλουν μέσω του taxisnet τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Εκτός από την ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων η ΓΓΠΣ προωθεί και άλλες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όπως:
# Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές είτε συμπληρωματικές.
# Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων των επιτηδευματιών μέσω του taxinet.
# Ηλεκτρονική υποβολή ισολογισμού για νομικά πρόσωπα με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, δεδομένου ότι έχουν υποχρέωση υποβολής του ισολογισμού τους με την ετήσια φορολογική τους δήλωση.
# Επαλήθευση της εγκυρότητας των φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων αυτών, καθώς και διαφόρων πιστοποιητικών.
# Υποβολή αιτήσεων και αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών φόρου εισοδήματος, φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικών ΦΜΑΠ.
# Ενημέρωση των φορολογουμένων για τα φορολογικά τους στοιχεία (μητρώο, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας κ.λπ.), ακινήτων, οχημάτων, βεβαιωμένων χρεών και πληρωμών, δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε έτη.
Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης