Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι ΔΟΥ καταγράφουν 4 εκατ. φορολογούμενους με περιουσία 650 δισ. ευρώ

23 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΕΩΣ ΤΟ τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται, με βάση τις εκτιμήσεις των παραγόντων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή των περίπου 25 εκατ. ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα και των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 650 δισ. ευρώ.....
ΕΩΣ ΤΟ τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται, με βάση τις εκτιμήσεις των παραγόντων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή των περίπου 25 εκατ. ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα και των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 650 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ευελπιστεί θα δημιουργήσει ένα «ηλεκτρονικό δίχτυ» στην ακίνητη περιουσία των περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων φορολογουμένων, αφού στο ηλεκτρονικό αρχείο του TAXIS θα βρίσκονται καταγεγραμμένα όλα τα ακίνητα αλλά ταυτόχρονα και η φορολογητέα αξία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επείγεται για την υλοποίηση του περιουσιολογίου, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Εφορίας, δεδομένου ότι με βάση αυτό θα είναι δυνατός:

*ο έλεγχος και η διασταύρωση όλων των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων (αγοροπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές).

*ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας όλων των ακινήτων (κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων).

*ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όλων των οφειλετών του Δημοσίου.

Το σχέδιο των στελεχών του υπουργείου προβλέπει ότι για τους οφειλέτες που κατέχουν ακίνητα και δεν έχουν ρυθμίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, οι ΔΟΥ θα προχωρούν σε πλειστηριασμό και κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας τους.

*ο αυτοματισμός στις μεταβολές των περιουσιακών δικαιωμάτων, αφού όλα θα γίνονται άμεσα από το σύστημα TAXIS.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τους παράγοντες του υπουργείου η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάργηση της υποβολής της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (ειδικό έντυπο Ε9) που συνυποβάλλεται με την ετήσια φορολογική δήλωση.

Ταυτόχρονα, όπως υποστηρίζουν, οι φορολογούμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό περιουσιακό αρχείο, ενώ το ηλεκτρονικό πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα:

*να παρέχει πιστοποιητικό για την περιουσία που έχει δηλώσει ότι κατέχει κάθε φορολογούμενος.

*να προβάλλει και να εκδίδει το ιστορικό των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης κάθε υπόχρεου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων (αγορά ή πώληση κ.λπ.).

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι στα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι και η on-line διασύνδεση του περιουσιολογίου με το Κτηματολόγιο και άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου όχι μόνο για λόγους λειτουργικότητας, αλλά και για την επίτευξη ταχύτερων διασταυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό, τονίζουν τα στελέχη του υπουργείου, θα μπορούν να γίνονται αλλαγές στοιχείων χωρίς από την άλλη πλευρά να απαιτείται η φυσική παρουσία του υπόχρεου στην Δ.Ο.Υ.

Ενιαίος φόρος ακινήτων το 2008

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που στο ηλεκτρονικό αρχείο του TAXIS θα βρίσκονται όλα τα ακίνητα, αλλά και η φορολογητέα αξία τους, τότε θα ανοίξει αυτόματα και ο δρόμος για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων, που σχεδιάζει να υιοθετήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος.

Αλλωστε, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του υπουργείου, με την εφαρμογή του περιουσιολογίου θα καταστεί δυνατή και η αυτόματη εκκαθάριση του εν λόγω φόρου.

Οσον αφορά, ειδικότερα, τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, που μελετά να εφαρμόσει η κυβέρνηση με την τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, αυτός θα προέλθει από την ενοποίηση όλων των φόρων που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα επιβαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες καθώς, ανεξαρτήτως των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου τους, θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, ενώ θα προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Με δεδομένη εξάλλου την τρίτη αύξηση των αντικειμενικών αξιών από το επόμενο έτος, κατά μέσο όρο περίπου 30%, η επιβάρυνση στην περίπτωση που υιοθετηθεί η εν λόγω πρόταση αναμένεται να είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νέα αναστάτωση στην κτηματαγορά.

Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προτείνουν μάλιστα στην πολιτική ηγεσία, όπως το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμοστεί από τις αρχές του επομένου έτους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που υιοθετηθεί η εν λόγω πρόταση τότε οι φόροι που θα αντικατασταθούν είναι οι εξής:

*Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ΦΜΑΠ .

*Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος σήμερα εισπράττεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων.

*Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται σε όλες τις κατοικίες.

*Ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται στα ενοίκια, καθώς και στα τεκμαρτά μισθώματα από ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση.

*Ο φόρος εισοδήματος που υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων.

Επισημαίνεται, ότι με βάση την πρόταση που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας θα επιβάλλεται με συντελεστές από 0,05% έως 0,10% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που κατέχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται για τις κατοικίες, να επιβληθεί ο συντελεστής 0,10%, ενώ για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη και αγροτεμάχια να επιβληθεί ο συντελεστής 0,05%.

Ο χάρτης των ακινήτων

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις Ε9, σήμερα επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον ένα ακίνητο (κατοικία, οικόπεδο, κατάστημα ή χωράφι). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι διαθέτουν ένα διαμέρισμα, η επιφάνεια του οποίου ανέρχεται σε 93 τετραγωνικά μέτρα κατά μέσο όρο, ενώ στις οικογενειακές δηλώσεις διαπιστώνεται ότι μόλις μια στις τρεις συζύγους έχει ακίνητα στο όνομά της.

Η επεξεργασία αναλυτικότερα των εντύπων Ε9 φανερώνει ότι:

*Επτά στους δέκα φορολογούμενους έχουν στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον ένα ακίνητο (σπίτι, οικόπεδο ή χωράφι) καθώς, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του συνόλου των 5.517.783 φορολογούμενων, 3.981.287 φορολογούμενοι υπέβαλαν στην Εφορία τους και το έντυπο Ε9 «Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων».

*Περίπου ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων κατοικεί στην Αττική.

*Ο μεγαλύτερος αριθμός ιδιοκτητών, 1.077.839, καταγράφεται στη Νομαρχία Αθηνών, όπου περίπου επτά στους δέκα (σε σύνολο 1.585.960 φορολογούμενων) υπέβαλαν το Ε9, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 389.140 ιδιοκτήτες (επίσης επτά στους δέκα σε σύνολο 548.845 δηλώσεων).

*Η ανάγκη για απόκτηση ακινήτου εκδηλώνεται πιο έντονα από τους φορολογούμενους της Φωκίδας, αφού σχεδόν όλοι δήλωσαν στην εφορία ότι κατέχουν ακίνητη περιουσία. Είναι χαρακτηριστικό, με βάση τα στοιχεία της ΓΓΠΣ, ότι σε σύνολο 13.726 δηλώσεων στις 13.448 καταγράφονται ακίνητα.

*Μετά το νομό Φωκίδος ακολουθεί ο νομός Εβρου, όπου εννέα στους δέκα κατοίκους της περιοχής κατέχουν κάποιο ακίνητο. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 70.496 φορολογούμενων οι 60.988 υπέβαλαν το έντυπο Ε9.

*Μια στις τρεις συζύγους είναι ιδιοκτήτης ακινήτου, ενώ μόλις 16.926 προστατευόμενα παιδιά εμφανίζονται να έχουν ακίνητα στο όνομά τους.
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης