Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως δηλώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων

23 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Οι εισφορές στο ασφαλιστικό μας Ταμείο το ΕΤΑΟ μπαίνουν στους κωδικούς 053 , 054 του πίνακα επτά (7) του εντύπου Ε1 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται οι εισφορές που καταβάλλονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά ταμεία...
Ανακοίνωση ΕΤΑΟ

Συνάδελφοι
Οι εισφορές στο ασφαλιστικό μας Ταμείο το ΕΤΑΟ μπαίνουν στους κωδικούς 053 , 054 του πίνακα επτά (7) του εντύπου Ε1 στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται οι εισφορές που καταβάλλονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά ταμεία ( ΤΕΒΕ , ΤΣΑ κλπ ) καθώς και οι εισφορές που καταβάλλονται στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν ιδρυθεί με νόμο όπως το ταμείο ΕΤΑΟ των Οικονομολόγων. Η δυνατότητα αυτή δίνετε βάση του Ν. 2238/94 άρθρο 8 . Για την δυνατότητα αυτή έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ.Πληροφορίες Για το Ταμείο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.) - Ν.Π.Ι.Δ.

Το Ε.Τ.Α.Ο. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που ελήφθη το Δεκέμβριο του 2003.

Το καταστατικό του εγκρίθηκε, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τα θέματα αρμοδιότητάς της, τον Αύγουστο του 2004 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. Φύλλου 1307 στις 26 Αυγούστου 2004.

Ιστοχώρος Ταμείου

http://www.etao.gr/index.html


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης