Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιδότηση σε φοιτητές για την αγορά φορητών υπολογιστών

19 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 η κυβέρνηση ξεκινά από σήμερα τη δράση «Δες την Ψηφιακά», επιδοτώντας την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2006....
Επιδότηση σε φοιτητές για την αγορά φορητών υπολογιστών

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 η κυβέρνηση ξεκινά από σήμερα τη δράση «Δες την Ψηφιακά», επιδοτώντας την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2006.

Η δράση υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της Ελλάδας, δηλαδή συνολικά σε 12.584 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006. Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή που θα αποκτήσει και με μέγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ.

Στους δικαιούχους θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει έναν «Προσωπικό Κωδικό». Χρησιμοποιώντας αυτό τον κωδικό, την ταυτότητά τους και βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής τους ή το «φοιτητικό πάσο», θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν το φορητό υπολογιστή της αρεσκείας τους μέχρι τις 31 Μαΐου 2007, από οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης υπολογιστών επιθυμούν, καταβάλλοντας μόνο το υπόλοιπο της αξίας του.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι προδιαγραφές των επιδοτούμενων υπολογιστών είναι τεχνολογικά ουδέτερες, ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός. ΠαρΆ όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν σύγχρονα συστήματα, η Κυβέρνηση έθεσε κάποιες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές. Οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτήσουν οι φοιτητές από οποιοδήποτε κατάστημα μέσω της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα πρέπει να έχουν:

- δυνατότητα ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης,

- πιστοποίηση CE

- οποιοδήποτε εξελληνισμένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου με γραφικό περιβάλλον εργασίας.

Επιπλέον, οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτούν οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12μηνη τηλεφωνική υποστήριξη, 24μηνη εγγύηση και υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο μήνα κτήσης.

Στη δράση «Δες την Ψηφιακά» μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα όσες προμηθεύτριες επιχειρήσεις επιθυμούν και μπορούν να διαθέτουν φορητούς υπολογιστές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα εισπράττουν την επιχορήγηση μετά την πώληση των υπολογιστών στους φοιτητές και αφού υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, που έχει αναλάβει την υλοποίηση των διαδικασιών της δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης «Δες την Ψηφιακά» ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα αποτελέσματα της δράσης, θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο επέκτασής της σε μεγαλύτερο εύρος στα επόμενα έτη.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί σημαντικά η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και να προωθηθεί περαιτέρω η αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας (γρήγορο Internet) από τη νεότερη γενιά. Πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται απευθείας στον πολίτη, ακολουθώντας τη νέα αντίληψη που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης