Δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Απρίλιος 2007
Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του ν.2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3299/2004, έχουν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών, σύμφωνα με εγκύκλιο 1069/2007 του υπουργείου Οικονομικών. Taxheaven.gr

Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του ν.2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3299/2004, έχουν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών, σύμφωνα με εγκύκλιο 1069/2007 του υπουργείου Οικονομικών.

Η σχετική απόφαση.

ΠΟΛ. 1069/11.04.07 Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του ν.2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3299/2004, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών.