Αποτελέσματα live αναζήτησης

SingularLogic και Deloitte Business Solutions - Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηματολόγιο ΑΕ

19 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στην ένωση των εταιριών SingularLogic και Deloitte Business Solutions κατακυρώθηκε, μετά την ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού, το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Κτηματολόγιο ΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού
Στην ένωση των εταιριών SingularLogic και Deloitte Business Solutions κατακυρώθηκε, μετά την ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού, το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Κτηματολόγιο ΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 1.253.070 ευρώ. Το τμήμα του έργου που θα υλοποιήσει η SingularLogic, ανέρχεται στο ποσό των 814.495 Ευρώ και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2008.

Το έργο αφορά περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων, εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών.

Το ΟΠΣ θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να καλύψει: τη διαχείριση των πόρων της εταιρίας, τη διοικητική πληροφόρηση, τη διαχείριση της εταιρικής γνώσης, τη διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, τη Διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων της εταιρείας (έργα Γ’ ΚΠΣ και λοιπά ενδοεταιρικά έργα), τη διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας εισπράξεως τελών και, τέλος, τη διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης