Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στατιστικά ηλεκτρονικών υποβολών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

18 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα TAXISnet, μέχρι την 16η Απριλίου 2007 καταγράφηκαν 119.703 ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9).
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
17/4/2007

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα TAXISnet, μέχρι την 16η Απριλίου 2007 καταγράφηκαν 119.703 ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9).
Σημειώνεται ότι μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του 2006, είχαν πραγματοποιηθεί 54.232 ηλεκτρονικές υποβολές που αφορούσαν αποκλειστικά το έντυπο Ε1.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι έως σήμερα 64.829 πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε1), με αύξηση που ήδη προσεγγίζει το 20%, παρά το γεγονός ότι για φέτος οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων μέσω Internet έχουν παραταθεί κατά 10 περίπου ημέρες.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι κατά την εκκαθάριση της 30/3/2007 (1η αποστολή) το 35% περίπου των εκκαθαρισθέντων δηλώσεων είχαν υποβληθεί μέσω του συστήματος TAXISnet.

Παράλληλα, την 4η Απριλίου 2007, ολοκληρώθηκε η ταχυδρομική αποστολή 5.391.397 συνολικά προεκτυπωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2007, που καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των φορολογουμένων πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά κατά το οικ. έτος 2007 καθώς και όσοι τυχόν δεν έχουν παραλάβει τις προεκτυπωμένες δηλώσεις που τους απεστάλησαν, μπορούν να αναζητήσουν κενά έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 ή/και Ε9 σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

Εναλλακτικά, τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:
- On line ηλεκτρονικές υπηρεσίες (για να λάβετε ηλεκτρονικά)
- Υπηρεσία ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενθαρρύνει και προωθεί την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από όλους τους πολίτες γιατί διασφαλίζεται ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και άμεση εκκαθάριση των δηλώσεων, με αποφυγή ταλαιπωρίας.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους και μέσω των ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης