Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Κέρκυρα

Το σεμινάριο που είχε προγραμματιστεί για την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

με θέμα: « ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΗOLIDAY INN (Μοναστηρίου 8, 1ος όροφος, αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») την ίδια ημερομηνία και ώρα.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι απαραίτητη η οικονομική σας τακτοποίηση μέχρι και το έτος 2015.

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο στο Ξενοδοχείο ΗOLIDAY INN (Μοναστηρίου 8, 1ος όροφος, αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)  και θα έχει διάρκεια 9 ώρες,  Κυριακή    26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  (08:00 έως 17:00)
Εισηγητής     Χρήστος Γιαννόπουλος - τέως Γεν. Διευθυντής Ελέγχων Υπ. Οικονομικών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

1.    από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά και

2.    Ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Η  αποστολή με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728

____________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1Ος όροφος)  Μοναστηρίου 8  και θα έχει διάρκεια 9 ώρες.

Εισηγητής: Αργυρός  Ηλίας  τέως  Γεν. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών  –  τέως Ειδ. Γραμματέας ΣΔΟΕ – Υπ.Ε.Ε
Σάββατο    25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  (08:00 έως 17:00)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

1.    από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά και.
2.    Ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Η αποστολή με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728

____________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη  ΧΑΛΚΙΔΑ  Επιμορφωτικό   Σεμινάριο 15 ωρών με θέμα :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΤΕΛΟΥΣ  ΧΡΗΣΗΣ  - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύβοιας  Ελ. Βενιζέλου  12 Χαλκίδα,  το  ΣΑΒΒΑΤΟ  18   και την  ΚΥΡΙΑΚΗ  19  Απριλίου 2015 και θα έχει διάρκεια   15 ωρών.

Εισηγητής  θα  είναι  ο  κ.    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής– Λογιστής, Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.- Καθηγητής Μεταπτυχιακού Τμήματος του Ινστιτούτου Εκπ/σης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ    18  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015  ΚΑΙ  ΩΡΕΣ   ΑΠΟ  09,00  ΕΩΣ  17,00  και
ΚΥΡΙΑΚΗ     19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015  ΚΑΙ  ΩΡΕΣ    ΑΠΟ 09,00  ΕΩΣ  16,00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2015) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 17/4/15, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή  αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις  17/4/15, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς,   Λ. Χαϊνά  75  Χαλκίδα,  2ος όροφος,  μέχρι  και  την  συμπλήρωση  των  θέσεων.

Λόγω του  περιορισμένου αριθμού  ( 70 άτομα ) συμμετεχόντων,  παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι  να  δηλώσουν  συμμετοχή  όσοι  είναι  σίγουροι  ότι μπορούν να  παρακολουθήσουν  το  Πρόγραμμα.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο  τηλ.  2221080710 (ΚΑΙ FAX )

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς,   Λ.  Χαϊνά  75  Χαλκίδα, αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο,   επίσης  με  FAX  στο  2221080710  και  με   e-mail :   [email protected]

____________________________

Το 16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί 25ωρο σεμινάριο κατάρτισης με θέμα:

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Φαληράκι, Κέρκυρα
Ημ/νίες Διεξαγωγής:

Τετάρτη 22/04         17:00 – 21:00
Δευτέρα 27/04        17:00 – 21:00
Τετάρτη 29/04        17:00 – 21:00
Δευτέρα 04/05        17:00 – 21:00
Τετάρτη 06/05        17:00 – 21:00
Δευτέρα 11/05        17:00 – 21:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ που έχουν πληρώσει τη συνδρομή για το έτος 2015.

Αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο 16ο  Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με φαξ στο 26610-42388

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2661041148, fax: 2661042388 –  e-mail: [email protected] (αρμόδια επικοινωνίας: Χρύσα Παπακώστα)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης