Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμιών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

16 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με απόφαση του Υ.Ο. παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και αυτών που δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. Επίσης με άλλη απόφαση Παρατείνεται ..
Παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και αυτών που δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. Επίσης με άλλη απόφαση Παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης του οφειλόμενου από τις τράπεζες φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης μέχρι τις 30 Απριλίου 2007, προκειμένου για τους τόκους που έχουν αποκτήσει οι ίδιες από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και το τέλος Μαρτίου του ιδίου έτους.Σχετικές Διατάξεις


  • Αρ.Πρ. 1037455/13.04.07
    Παράταση προθεσμίας απόδοσης φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης από τις ημεδαπές τράπεζες.

  • Αρ.Πρ. 1037576/13.04.07
    Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 ορισμένων κατηγοριών υποχρέων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης