Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η απόφαση με τις οδηγίες για τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση της ΓΓΔΕ σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), όπως ισχύουν, αναφορικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και τον φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, αντίστοιχα.

Στην απόφαση αυτή ερμηνεύονται διατάξεις που αφορούν:

-Τον προσδιορισμό κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
-Την αντιμετώπιση των αποθεματικών και του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε αυτά.
-Την αντιμετώπιση των κερδών που έχουν φορολογηθεί το έτος που έληξε καθώς και επίσης η αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών.
-Τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές για την φορολογία των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης