Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. σε Χανιά και Ρέθυμνο

Το Περιφερειακό Τμήμα   ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ  του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στα  Χανιά και Ρέθυμνο σεμινάριο με θέμα:

"Εργατικά – Ασφαλιστικά -με όλες τις νέες αλλαγές"

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  στα Χανιά στις αίθουσες της    Συν/κής Τράπεζας Χανίων και στο ξενοδοχείο Πόρτο-Ρέθυμνο στο Ρέθυμνο διάρκειας 10  ωρών.
Εισηγητής  θα  είναι  ο  κ.   Ραπανάκης Πέτρος, Οικονομολόγος-Εργασιακός Σύμβουλος

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

ΧΑΝΙΑ         01 Απριλίου  17.30- 21.30 μμ.
ΡΕΘΥΜΝΟ  02  Απριλίου  17.30- 21.30 μμ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις  30/03/2015, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις  30/03/2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης Κριάρη και Μυλονογιάννη Χανιά , από τις  18/03/2015

Επίσης  μπορείτε  να  στείλετε  αίτηση  στο  fax:  28210/76186   και  στο  mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 28210/94505 .

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτ. Κρήτης , αλλά και ηλεκτρονικά για το σεμινάριο Χανίων πατώντας εδώ για το Ρέθυμνο εδώ

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης