Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, σε διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επικρατείας

12 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες, δεν τους θεωρεί κατ ανάγκην ενόχους ή υπόπτους και τους αναγνωρίζει το τεκμήριο της ειλικρινείας....
Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, σε διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επικρατείας


Η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες, δεν τους θεωρεί κατ ανάγκην ενόχους ή υπόπτους και τους αναγνωρίζει το τεκμήριο της ειλικρινείας.
 
Μέχρι σήμερα ο πολίτης σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο ποινικού μητρώου. Το ΥΠΕΣΔΔΑ, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, προωθούν με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις την κατάργηση του Ποινικού Μητρώου, αντικαθιστώντας το με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη.  

Έτσι με μία υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης βεβαιώνει ο ίδιος τα στοιχεία που του ζητεί η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να συναλλαγεί μαζί του.

Εξυπακούεται βέβαια πως εξακολουθεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του 5% των Υπευθύνων Δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως από τους Πολίτες. Έτσι οι Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις σε αντικατάσταση του αντιγράφου ποινικού μητρώου, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 230/2004.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Παπαθανασίου και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Θεόδωρος Ρουσσόπουλος  υλοποιώντας την πολιτική αυτή καταργούν με απόφασή τους (ΦΕΚ 492Β/05-04-07) από 01.05.2007 την υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού σε διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επικρατείας, αντικαθιστώντας το με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Οι διαδικασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου είναι οι ακόλουθες:

1. Εγγραφή μεσίτη αστικών συμβάσεων στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας του.
 
2  Εγγραφή εμπορικού αντιπροσώπου στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας του.
 
3. Εγγραφή ασφαλιστικού, αντασφαλιστικού και συνδεδεμένου διαμεσολαβητή στο μητρώο του οικείου  Επιμελητηρίου της έδρας του.
 
4. Εγγραφή  παραγωγού οπτικοακουστικών έργων στο οικείο Επιμελητήριο της έδρας του


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης