Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση για τη διακοπή λειτουργίας του «ΕΡΓΑΝΗ» στις 07/03/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

11/Μαρ/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ΣΤΙΣ 07.03.2015 (09:15 ΠΜ - 12:20 ΜΜ)

Δεδομένου ότι η εν λόγω διακοπή ήταν προγραμματισμένη, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είχε αναρτηθεί ανακοίνωση, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ θα αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου εμπίπτει στα προαναφερθέντα χρονικά όρια, βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4 της υπʼ αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους ….κλπ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης