Αποτελέσματα live αναζήτησης

6 προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις

4 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, θα επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τον διεθνή ανταγωνισμό, προτείνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)...
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, θα επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τον διεθνή ανταγωνισμό, προτείνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Ταυτόχρονα, ζητά ευελιξία στη διεύρυνση του χρόνου εργασίας με θέσπιση των αναγκαίων περιορισμών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και διαχωρισμό της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων τους από την κοινωνική πολιτική για τη βοήθεια ανέργων.

Διαβούλευση
Οι ανωτέρω προτάσεις υποβλήθηκαν προς το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο συνάντησης με αφορμή την ανοικτή διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο και τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας.

Εκτιμώντας πως η προσαρμογή του εργατικού δικαίου στον στόχο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της εθνικής οικονομίας «περνά» μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την ευελιξία των κανόνων του εργατικού δικαίου, σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης, ο ΣΒΒΕ κατέθεσε ένα «πακέτο» προτάσεων, προς την κατεύθυνση αυτή, το οποίο περιλαμβάνει:

1. Δυνατότητα συνδυασμού-μετατροπής μόνιμης απασχόλησης σε νέες μορφές απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση). Μετατροπή συμβάσεων έργου (αυτοαπασχόληση) σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και το αντίστροφο με καθιέρωση ελαχίστων προϋποθέσεων και εγγυήσεων που διασφαλίζουν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

2. Η μορφή συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων πρέπει να επαφίεται καταρχήν σ αυτούς τους ίδιους, ώστε αυτοί να επιλέγουν κάθε φορά τον πιο πρόσφορο τρόπο της δίχως καταχρήσεις αλλά και χωρίς μονομερείς αγκυλώσεις, ώστε η εναλλαγή μορφών συνεργασίας να είναι ανεμπόδιστη.

3. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, να επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τον διεθνή ανταγωνισμό. Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν με την υιοθέτηση προτάσεων της ΟΚΕ έπειτα από σοβαρή διαβούλευση για την αντιμετώπιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ζητημάτων.

4. Ευελιξία στη διεύρυνση του χρόνου εργασίας, με θέσπιση αναγκαίων περιορισμών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και με ανάλογη προσαύξηση της αμοιβής χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και πάσης φύσεως κυρώσεις. Οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικοί της ελεύθερης βούλησης των κοινωνικών εταίρων εφόσον αυτή αντικειμενικώς συμπίπτει. Είναι παράλληλα επιβεβλημένη η λήψη μέτρων πρόνοιας για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

5. Διαχωρισμός της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την κοινωνική πολιτική για τη βοήθεια των ανέργων.

6. Ειδική μέριμνα για τους ανέργους με μέτρα ενεργητικής και παθητικής πολιτικής (ταμείο αλληλεγγύης, διαρκής κατάρτιση κ.λπ.) αποτελεί ευθύνη της πολιτείας.
Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης