Αποτελέσματα live αναζήτησης

EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΦΕ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Αθήνα, 29/3/2007 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Μας προκαλεί θλίψη ότι κάποιοι συνάδελφοι επιτίθενται εναντίον συναδέλφων με σκοπό παραπλάνησης και για να ξεφύγουν από την αφάνεια.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

Αθήνα, 29/3/2007 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μας προκαλεί θλίψη ότι κάποιοι συνάδελφοι επιτίθενται εναντίον συναδέλφων με σκοπό παραπλάνησης και για να ξεφύγουν από την αφάνεια.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ανακοίνωση Νο 13 της ΠΟΦΕΕ αναφέρεται ότι: «οι συνάδελφοι κάνουν ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ». Εμείς σας επαναφέρουμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών με το πρωτότυπο έγγραφο στα χέρια μας και το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή σας για όποιον το θέλει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    Αθήνα, 17 Μαΐου 2005
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αρ.Πρωτ.: 1050127/948/Α0012
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Γ΄

ΘΕΜΑ: Συντελεστής καθαρού κέρδους ιδιοκτήτη οργανωμένου λογιστικού γραφείου.

    Απαντώντας στην από 8/4/05 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση αν πρόσωπο που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα (Ζ πηγή) π.χ. λογιστής, διαθέτει εκτός από το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης και άλλο έμμισθο προσωπικό ή ανεξάρτητους συνεργάτες, ώστε να διαμορφώνεται εμφανώς η άσκηση επιχείρησης, τότε στην περίπτωση αυτή αποκτά εισόδημα από εμπορική επιχείρηση κι όχι από ελευθέριο επάγγελμα (1034030/655/Α0012/ΠΟΛ.1121/11-4-2002 εγκύκλιος).
2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3296/2004 με τις οποίες προβλέπεται ειδικός τρόπος περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ.μ εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση.
3.    Εξάλλου, με την Ε.16382/ΠΟΛ.371/29-12-1987 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίσθηκαν οι συντελεστές των καθαρών αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπεται Σ.Κ.Κ. 55% για τους ιδιοκτήτες λογιστικού γραφείου που παρέχουν προσωπική εργασία και 50% για τα οργανωμένα γραφεία.
4.    Επίσης με την Ε.17418/1771/23-12-1985 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίσθηκαν οι συντελεστές καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα, δεν προβλέπεται συντελεστής καθαρού κέρδους για τους ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων.
5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι είσθε ιδιοκτήτης οργανωμένου λογιστικού γραφείου και απασχολείται  έμμισθο προσωπικό όχι για γραμματειακή υποστήριξη αλλά για λογιστικής φύσεως εργασίες.
6.    Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι προκειμένου να περαιώσετε τις ανέλεγκτες χρήσεις σας με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3296/2004  δεν θα εφαρμόσετε το Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται με την Ε.16382/ΠΟΛ.371/29-12-87 Υπουργική Απόφαση, καθόσον αποκτάται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις κι όχι από ελευθέρια επαγγέλματα.
7.    Περαιτέρω και επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την Ε.17418/1771/23-12-1985 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δεν έχει καθορισθεί συντελεστής καθαρού κέρδους, για τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία τα οποία για την άσκηση του επιτηδεύματός τους απασχολούν προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες που ανάγονται στο επάγγελμα του λογιστή, κατά την περαίωση των φορολογικών σας δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρού κέρδους των επαγγελμάτων της 8ης    κατηγορίας που είναι 32%.

Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΒΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

Τα παραπάνω είναι φανερό ότι ισχύουν για παλαιά χρόνια, αφού αναφερόμαστε σε έγγραφο αρ.πρωτ.1050127/948/Α0012/17-5-2005 του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Επίσης, αναφερόμαστε σε παλαιές εγκυκλίους που καθόριζαν τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους.    

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρωτ.1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19-1-2006 έγινε αναμόρφωση ορισμένων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, όπως επίσης συμπληρώθηκε ο πίνακας με νέους συντελεστές.

Μεταξύ αυτών καθορίσθηκε συντελεστής για Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση), ι οποίος είναι 40% και ισχύει από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005).

Σε άλλο έγγραφο δικό μας  ενημερωτικό ρίχνουν τέτοια «χολή» εναντίον μας που δείχνουν την εμπάθειά τους και την νοοτροπία τους.

Αναφέρουν ότι αυτά τα γράφουμε γιατί δεν μας κάνει προσωπικά «χατήρια» το Υπουργείο. Εάν δεν είναι παραμυθατζήδες ας μας καταγγείλουν έστω ένα περιστατικό που ζητήσαμε «χατήρια».

Συνάδελφοι γελάνε μαζί σας γιατί ολόκληρη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ γράφετε ότι παρακαλούσατε τον Υφυπουργό να σας δει, όπως μας γράφει συνάδελφός σας, και αυτός σας έστειλε στο υπόγειο για να σας δει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, βεβαίως δεν υπάρχει τέτοιο όνομα αλλά το σωστό είναι ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ο οποίος είναι τραπεζικός. Εάν αυτός σας έλυσε τα προβλήματα εμείς πηδάμε από το μπαλκόνι γιατί ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τα φορολογικά.. Ακόμη γράφετε ότι παραβρέθηκε και ο κος Δέντσος. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ο κος ΔΕΝΤΣΟΣ λέγεται ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΤΣΗΣ και είναι ένας εφοριακός από τους 500 που έχει συμβούλους ο Υφυπουργός.

Εμείς σας λέμε άδικα ταλαιπωρείται τους συναδέλφους με τέτοιες ανακοινώσεις γιατί δεν έχουν νόημα, τέτοιες ενέργειες είναι της πλάκας.


Πριν πέντε μήνες σας ανακοινώσαμε για τις ενέργειες του ΙΚΑ. Παρακαλώ για να αποδείξουμε ποιος είναι ειλικρινής διαβάστε την εγκύκλιο υπΆ αριθ.71/29-12-2006 σελ.7 ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

Στο Νομοσχέδιο για την διαφθορά αναφέρει ότι όποιος καταχωρεί στα βιβλία «δόλια τιμολόγια»  έχει φυλάκιση μέχρι 5 έτη και χρηματικό πρόστιμο, εμείς δηλώνουμε ότι αφορά μόνο τους λογιστές και κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου. Η ΠΟΦΕΕ λέει ότι είμαστε ανεύθυνοι γιατί δεν αφορά τους λογιστές αλλά τους επιχειρηματίες. Είναι σίγουρο ότι αφορά τους λογιστές και όχι τους επιχειρηματίες γιατί υπάρχει ποινολόγιο για τους επιχειρηματίες. Θα το δούμε στην πορεία ποιος έχει δίκιο. Όχι κύριοι τόσες ύβρεις.

Σας έχουμε ενημερώσει επίσης ότι το TAXIS θα αντικαταστήσει τους λογιστές και τα λογιστικά γραφεία. Εμείς πολύ φοβούμαστε ότι θα το δούμε πολύ σύντομα. Μακάρι να μην γίνει και να δικαιωθείτε εσείς. Εμείς θα χαρούμε.

 Ακόμη, να επισημάνουμε ότι η αύξηση από 2.000.000δρχ σε 6.000.000δρχ του ορίου για άσκηση αναίρεσης, στερεί το δικαίωμα στο 80% των φορολογουμένων εάν λάβουμε υπΆ όψιν ότι το «βασικό πρόστιμο» είναι 15 παραβάσεις  x 300.000δρχ = 4.500.000δρχ με συνέπεια την απόρριψη των βιβλίων που οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Αλλά γιατί τόσο κόμπλεξ ότι μόνο εσείς εργάζεσθε ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ; ΕΛΕΟΣ!!!

Δείχνετε ότι έχετε πρόβλημα γράφοντας ότι εσείς δεν μιλάτε στο ραδιόφωνο, δεν γράφετε στις εφημερίδες και δεν βγαίνετε στην τηλεόραση δίπλα σε «καλλίγραμμες νεαρές» όπως γράφετε.

Για να συμβούν αυτά πρέπει κάποιος να σας προσκαλέσει. Αλήθεια σας κάλεσε κανένας και δεν πήγατε;

Πριν ένα μήνα κάλεσε την Π.Ε.Φ.Ε. το ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση που έκανε και πήγε αντιπροσωπεία από τους Αντιπροέδρους κ.Ντουκάκη Μανούσο και κ.Καβούκη Δημήτρη.

Πριν 20 ημέρες περίπου κάλεσε την Π.Ε.Φ.Ε. στα γραφεία της Ρηγγίλης η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος κ.Ντουκάκης Μανούσος και η σύζυγός του. Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκε και η ΠΟΦΕΕ συν γυναιξί και τέκνοις. Όλοι από την επαρχία (γεμάτο πούλμαν) λες και πήγαιναν για ορκωμοσία.

Διαπιστώσατε ότι όλοι σχεδόν οι Υπουργοί και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χαιρέτησαν τον Αντιπρόεδρο της Π.Ε.Φ.Ε. κ.Ντουκάκη Μανούσο ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος κ.Ζαγορίτης Λευτέρης.

Εμείς αργότερα θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για κάποια πρωτόκολλα συνεργασίας που έχετε υπογράψει όπως και κάποιες επιστολές που στείλατε σε λογιστές στις εκλογές και την γνώμη σας για ορισμένους συναδέλφους της ΠΟΦΕΕ.

Σε μια από τις μακροσκελείς επιστολές που έχετε στείλει γράφετε ότι είστε ανυποχώρητοι  στο θέμα της ενημέρωσης.

Επειδή δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει στην Ομοσπονδία  Λογιστών – Φοροτεχνικών των 27 κρατών στις Βρυξέλλες και ποιος συμμετέχει από την Ελλάδα.

Σας προσκαλούμε να σας ενημερώσουμε ακόμη και για τα γραφεία που θα ανοίξει η Π.Ε.Φ.Ε. στις Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο για την κατάθεση προσφυγών.

Σύντομα θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους  για τα θετικά στοιχεία που έχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όταν είμαστε ΕΚΕΙ δηλαδή στις Βρυξέλλες.

Τα προβλήματα στον χώρο μας (φοροτεχνών – λογιστών) είναι τεράστια και φαίνονται άλυτα από το Υπουργείο Οικονομικών. Αντί να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί είναι καλλίτερα να τα αναδείξουμε με ένα  Συνέδριο Πανελλαδικό το μήνα Ιούνιο.

Μετά τιμής για το Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης