Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναγνώριση οφειλόμενου χρόνου του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

29 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, που όφειλαν εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και έχασαν το δικαίωμα που είχαν μέχρι 31-12-2003, για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους, το Υπουργείο
Αναγνώριση οφειλόμενου χρόνου του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α.


«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, που όφειλαν εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και έχασαν το δικαίωμα που είχαν μέχρι 31-12-2003, για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του ΟΓΑ, προώθησε σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Έτσι, με τις διατάξεις του Νόμου 3518/2006 που ψηφίστηκε πρόσφατα, παρέχεται η δυνατότητα σε 200.000 οφειλέτες του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, που έχασαν την προθεσμία για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους, να ζητήσουν την αναγνώριση, με εξαγορά εισφορών, μέρους ή του συνόλου του χρόνου που οφείλουν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Με την πολύ ευνοϊκή αυτή νομοθετική ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τον οφειλόμενο χρόνο του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, εξαγοράζοντας τις εισφορές τους, και να λάβουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης που θα τους χορηγηθεί (αφού στο ποσό της κύριας σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ υπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης της πρόσθετης) ή ακόμη να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Επισημαίνουμε, ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν στους μη συνταξιούχους οφειλέτες του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, οι οποίοι είχαν χάσει την προθεσμία (31-12-2003) για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών τους.

Σημειώνουμε επίσης, ότι η διάταξη είναι πλέον πάγια. Οι οφειλέτες αυτοί θα μπορούν όποτε το επιθυμούν, οπωσδήποτε όμως πριν τη συνταξιοδότησή τους, να ζητήσουν αναγνώριση μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης, με αίτηση που θα υποβάλουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας τους.

Η Διοίκηση του ΟΓΑ έχει αποστείλει σε όλους τους οφειλέτες ατομική ενημερωτική επιστολή, σχετικά με την δυνατότητα αναγνώρισης του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης.

Αναγνώριση χρόνου Πρόσθετης για τους οφειλέτες που έχουν γεννηθεί το έτος 1942

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι οι γεννηθέντες το έτος 1942, οφειλέτες του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, που έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, των οποίων η έναρξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι η 1-7-2007, θα πρέπει, εάν επιθυμούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου τους, να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ρητά την επιθυμία τους να αναγνωρίσουν οφειλόμενο χρόνο Πρόσθετης. Την υπεύθυνη αυτή δήλωση θα πρέπει να την υποβάλουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου τρέχοντος έτους, θα πρέπει δε αυτή να διαβιβαστεί χωρίς καθυστέρηση στα αρμόδια Τμήματα απονομής των συντάξεων, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε έκδοση σχετικής απόφασης στην οποία δεν θα έχει συνυπολογισθεί ο υπό αναγνώριση χρόνος Πρόσθετης.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης